top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 2.mars

Hellig sky 2. mars: Chad av Mercia og Lichfield. Chad (Ceadda) ble født ca år 623. Han var den yngste av fire angelsaksiske brødre som gikk på Aidans skole på Lindisfarne: Cedd, Caelin, Cynibil, og Chad (Ceadda). Alle fire ble prester, Cedd og Chad ble senere også biskoper.

Chad (Ceadda) fikk videre utdanning i Irland. Så ble han misjonær i Nord- og Midt-England. Han etterfulgte sin bror Cedd som abbed i Lastingham etter at Cedd døde der, etter Whitby-synoden i 664. Samtidig var Chad også omreisende biskop i Northumbria med sete i York, mens York-biskopen Wilfrid var på kontinentet. I 669 ble Chad utnevnt til biskop i det ennå stort sett hedenske Mercia (Midlands i England). Han grunnla sitt senter strategisk sentralt i Lichfield. Folkelig etymologi forklarer navnet med «Lik-jordet». Ifølge tradisjonen var dette en gammel gravplass for kristne martyrer.

Chad gikk alltid til fots slik som hans kjære lærer Aidan hadde gjort. Hesten var for ham et symbol på rikdom. Den skapte avstand til vanlige folk. Den gamle erkebiskop Theodor av Canterbury måtte personlig løfte Chad opp på en hest for å få ham til å bruke hesten på de lange reisene i bispedømmet.

Chad døde den 2. mars i 672. En uke før hadde han fått besøk av engler. Katedralen i Lichfield ble reist over hans grav. Bildet av Lichfield Cathedral er hentet fra commons.wikimedia.org (foto Cc44332211 CC-BY-SA 4.0; kilder: wikipedia; David Adam i «On Eagle’s Wings»; Ray Simpson i «Saints of the Isles»; A. Mooney i celticsaints.org; P.E. Odden på katolsk.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de).
4 visninger

Comments


bottom of page