top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 2.juli

Hellig sky med minne- og merkedager: 2. juli er syftesok på primstaven. Dagen er til minne om den gavmilde og ydmyke biskop Svithun. Han ble født rundt år 800 i Wessex i England. Han ble en slags kirkeminister hos kongen i Wessex. I 852 ble han biskop i Winchester. Han blir husket for sin nestekjærlighet, og at han hjalp mange fattige og nødlidende. Han døde den 2. juli i 862. Svithun ønsket ikke noe stor begravelse med prunk og prakt. Han ble derfor gravlagt utenfor kirkedøra slik at folk kunne tråkke på ham og regndråpene dryppe på ham slik han ønsket. Den 15. juli i 971 ble graven flyttet inn i den nye utvidete katedralen. Da ble det et mektig regnvær. Det ble tolket som en kritisk hilsen fra det hinsidige. Både 2. og 15. juli er minnedager for Svithun. Og når det regner på en av disse dagene, regner det i 40 dager.

Stavanger domkirke er viet til Svithun. Den Stavanger-registrerte hurtigruta St. Svithun ble den 30. september i 1943 bombet av allierte fly utenfor Stadlandet. Befolkningen i Ervik utførte en modig redningsaksjon. Skipsklokka ble gitt til bygda som takkegave og for å få reist et kapell ved stranden. Ervik kyrkje fra 1970 er bygget som både minnekapell, og soknekirke. Den kalles også for St. Svithuns-(minne-)kapell. Den ligger ytterst ved Stadhavet, «Norges største kirkegård». Her kan det også regne i 40 dager. Den tradisjonelle «Ervikpreika» på den gamle kirkegården faller ofte på søndagen nærmest 15. juli. Bildet viser Ervik kyrkje etter 40 dager med uvanlig nydelig vintervær (foto MW privat; kilder: wikipedia; celticsaints.org; A. Dybdahl i snl.no; P.E. Odden i katolsk.no; J.Schäfer i heiligenlexikon.de).
1 visninger

Comentarios


bottom of page