top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 19.mars

Hellig sky 19. mars: Michael Weisse

var en katolsk munk på 1500-tallet

som ble en evangelisk teolog og salmedikter.

Weisse ble født i 1488 i Neisse / Nysa i dagens Polen. Han studerte i Kraków. Så ble han fransiskanermunk i Breslau / Wroclaw. Grepet av Martin Luthers skrifter forlot han klosteret i 1518. Han flyktet til De böhmiske brødre i Landskron / Lanškroun i dagens Tsjekkia. Brødremenigheten var et kristent fellesskap grunnlagt i 1457 i Böhmen. De var inspirert av urkristendommen og av tidlige reformatorer som Jan Hus og John Wycliffe.

Michael Weisse ga i 1531 ut en sangbok på tysk med melodier fra tsjekkisk tradisjon. Denne fikk stor innflytelse på evangelisk salmesang. Mange av hans salmer ble tatt inn i både lutherske og katolske salmebøker. I Norsk Salmebok står hans påskesalme «Guds kyrkje, syng kring vide jord» med sitt jublende halleluja-refreng, og med en melodi av Melchior Vulpius1609.

Michael Weisse døde for 490 år siden den 19. mars i 1534, bare 46 år gammel. Han døde trolig av matforgiftning. Tjuetre år senere ble brødremenigheten bortvist fra Böhmen. Etterkommerne grunnla i 1727 menigheten Herrnhut i Sachsen. I 1772 grunnla brødremenigheten byen Christiansfeld i Sønderjylland.

Bildet fra commons.wikimedia.org viser det gamle lindetreet i Kunvald i Tsjekkia. Legenden forteller at treet ble plantet av menigheten i 1547 da de måtte flykte fra hjemlandet. Treet vokste opp av tre tørre greiner. De symboliserer tro og håp og kjærlighet, og de ble vannet med brødrenes tårer (foto Bohemianroots CC-BY-SA 3.0; kilder: wikipedia; J. Januschek i glaubenszeugen.de; J. Schäfer i heiligenlexikon.de; kunvald.info; brødremenigheden.dk).
5 visninger

Opmerkingen


bottom of page