top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 18.mai

Hellig sky: 18. mai er eriksmesse («Ersmäss») på primstaven. Dette er minnedagen for Sveriges nasjonalhelgen Erik den hellige. Han levde ca fire generasjoner etter Olav den hellige.

Erik Jedvardsson ble født i Sverige rundt 1120. Han kan ha vært av engelsk familie, grunnet farens navn som var sjeldent i Sverige den gangen. Erik giftet seg med den danske prinsessen Kristina Jernside Bjørnsdatter. Hun var i slekt med både den danske og norske og svenske kongefamilien. Gjennom sitt ekteskap gjorde Erik krav på den svenske trone. Ca 1150 ble Erik konge over deler av Sverige. Etter at kong Sverker i Østergøtland ble myrdet på selveste juledagen 1156 var Erik blitt enekonge over det meste av Sverige.

Erik skal ha vært en from mann som levde et asketisk liv. Han arbeidet for å gjennomføre kristningsverket i Sverige. Ansgar-misjonen fra 800-tallet var blitt presset tilbake 100 år senere. Fra 1000-tallet var det kristen misjon til Sverige fra England. Kong Erik støttet kirken og presteskapet. Han bygde videre på domkirken i Västra Aros, dagens Gamle Uppsala. Samtidig lå han i konflikt med cistercienserne og deres kloster i Varnhem. Sammen med biskop Henrik av Uppsala reiste han på korstog til Finland. Dette var en sammenblanding av misjon og kolonialisme. Han var barn av sin tid. Det er sagt at kong Erik gråt over sine finske fiender fordi de døde uten dåp og dermed gikk fortapt. Erik ble myrdet av danske fiender på himmelfartsdagen 1160. Han prioriterte deltakelsen i messen i kirken før han gikk sine fiender i møte. Dette skal ha skjedd den 18. mai. Men himmelfartsdagen i 1160 falt på 5. mai. Så kanskje han døde den 5. mai og ble skrinlagt den 18. mai.

Akkurat som Olav den hellige var Erik ikke et troens vitne først og fremst gjennom sitt hellige liv, men gjennom sin død. Ved å gå døden forsvarsløst i møte, minnet han folket om Jesus som døde for menneskene. Noen tror at hele Eriks-legenden er en konstruert fortelling for å gi Uppsala sin egen helgen. Slik kunne Uppsala få samme status som Nidaros.

Bildet fra commons.wikimedia.org viser et svensk alterskap der de hellige kongene Olav og Erik er avbildet sammen (foto Szilas Statens Historiska Museet Public Domain; kilder: wikipedia; snl.no; P.O. Odden på katolsk.no; J Schäfer i heiligenlexikon.de).
2 visninger

Comentários


bottom of page