top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 18. februar

Hellig sky 18. februar: For 1350 år siden døde Colman av Lindisfarne og Inishbofin. Colman ble født i Irland ca 605. Han ble munk i Aidans kloster på Lindisfarne. I år 661 ble han den tredje biskopen av Lindisfarne. På synoden i Whitby i 663 eller 664 forsvarte han de irsk-keltiske tradisjonene. Da hans syn tapte diskusjonen, nektet han å innføre de nye romersk kontinentale skikkene på Lindisfarne. I stedet tok Colman med seg alle irske og noen av de angelsaksiske munkene til øya Inishbofin på den irske vestkyst. Der bygde Colman sitt kloster i keltisk tradisjon. Men det ble nye utfordringer. De irske munkene forlot klosterøya hver sommer for å vandre omkring i Irland. De angelsaksiske munkene ble igjen og gjorde alt innhøstingsarbeid alene. Dette protesterte de mot. Da grunnla Colman et eget kloster for dem i Mayo på det irske fastlandet. Dette klosteret ble et berømt senter for lærdom.

Colman døde ca 674 på Inishbofin. Bildet fra geograph.ie viser stedet på Inishbofin der Colmans kloster lå, med ruinen etter en kirke fra 1200-tallet (foto Espresso Addict CC-BY-SA 2.0; kilder: wikipedia; A. Mooney i celticsaints.org; omniumsanctorumhiberniae.com; P.E. Odden på katolsk.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de; Ray Simpson i «Saints of the Isles»).
9 visninger

Comments


bottom of page