top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 12.mars

Hellig sky med minne- og merkedager: 12. mars er gregorsmesse på primstaven, også kalt «gro-årsdagen» eller «kråkemesse om våren». Dette er minnedagen for pave Gregor I «den store» (Gregorius Magnus). Han var den første pave med bakgrunn fra klosterlivet.

Gregor ble født ca 540. Han kom fra en gammel rik romersk adelsfamilie. Han trakk seg fra en politisk karriere og ga bort det han eide. Han omgjorde sin bygård til et kloster. Fra 579 var Gregor pavens ambassadør i Konstantinopel. Tilbake i 585/86 ble han abbed i sitt eget kloster. Han ønsket helst å bli misjonær i Britannia. Han hadde møtt angelsaksiske slaver («angli»). «De er ikke angli, men angeli (engler)», skal Gregor ha sagt: «Non angli sed angeli». Kanskje han reiste også en tur til Britannia.

I år 590 ble Gregor motvillig valgt til pave. Han prøvde gjemme seg, men en hvit skinnende due viste veien til gjemmestedet. Gregor fortsatte sitt enkle liv også som pave. Han bygget opp et omfattende sosialvesen, og han var gjestfri mot fattige pilegrimer. Gregor reformerte liturgien i kirken. Han gjelder som en av grunnleggerne bak den enstemmige gregorianske sangen. Den er bygget på sangen fra synagogene. Gregor engasjerte seg for jødenes rettigheter.

Viktig i vår sammenheng er at Gregor i 597 sendte munken Augustin til angelsakserne i Sør England. Kristen tro har senere kommet til Norden via de britiske øyene: Delvis direkte over havet fra vest, og delvis sørfra via den keltiske og angelsaksiske misjonen på kontinentet.

Gregor døde den 12. mars 604. Før kalenderreformen i år 1700 falt Gregorsmessen på tiden rundt vårjevndøgnet, slik som Lussimessen var nær vintersolverv. Gregorsmessen ble i Norge til vårdagen «groårsdagen». I kirkekunsten er Gregor ofte avbildet sammen med en due. På primstaven ble den til en kråkefugl som varsler våren. På bildet fra commons.wikimedia.org er en gregoriansk hymne i en messebok fra Åbø i Finland fra 1300- eller 1400-tallet (foto Public Domain; kilder: wikipedia; A. Dybdahl i snl.no; P.E. Odden på katolsk.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de; J. Januschek i glaubenszeugen.de).
5 visninger

Comments


bottom of page