top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 1.juni

Hellig sky 1. juni: Justin Martyr regnes som den første kjente kristne filosofen. Han var en av de «apostoliske fedrene».

Justin ble født rundt år 100 i Flavia Neapolis (Bibelens Sikem, dagens Nablus) i Samaria i Palestina. Han var av gresk slekt, og han fikk sin utdannelse innen gresk filosofi og kultur. Han ble til en filosof som søkte etter sannheten i filosofien og religioner. Han leste derfor også Jødenes Bibel og kristne skrifter. Ca trettitre år gammel ble Justin en ivrig kristen selv. Fra nå av forfattet han flere apologetiske skrifter som forsvarte kristendommen. Han gikk alltid med en filosofs kappe, og han forklarte kristen tro med hjelp av filosofiske begrep. Han ble en av de første kjente kristne teologer og filosofer. Justin beskrev dåpen og nattverden for å motvirke misforståelser, og han formulerte en teologi omkring begrepet «logos». Han søkte også dialogen med jødedommen.

Etter hvert kom Justin til Roma der han samlet flere disipler. Han ble halshogget ca år 165 sammen med seks trofaste elever, fem mann og en kvinne. De ble drept fordi de nektet å ofre til hedenske guder. Justin sa: «Vi kan ikke svikte sannheten til fordel for usannhet.»

Bildet fra commons.wikimdia.org viser en mosaikk i forgården til kirken på Saligprisningens fjell i Nord Israel (foto Derror_avi CC-BY-SA 3.0; kilder: wikipedia; saintsfeastfamily.com; P.E. Odden på katolsk.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de; J. Januschek i glaubenszeugen.de; Ray Simpson i «Saints of the Isles»).
3 visninger

Comments


bottom of page