top of page

Livslang læring

Dagelig bibellesning er ”hjertet” av denne livsveien. I tillegg studerer vi den keltiske kirkes historie og helgener. Vi minnes dem og andre kristne forbilder på deres merkedager og regner dem som våre medvandrere på troens vei. Vi verdsetter de impulsene de fikk fra ørkenfedrene og østkirken, og vi ønsker også å lære mer av disse.

 

Det er viktig for oss at studiet ikke bare er en akademisk øvelse. Vi lærer ikke bare for å øke vår kunnskap, men vi lærer for å leve. Vi vil oppmuntre til den keltiske praksis å lære deler av Skriften utenat, og til å lære gjennom kreativ kunst.

Fyll våre hjerter med ditt ord, så vi kan trenge dypere inn i din kjærlighet.

Fyll våre sinn med ditt ord, så vi kan tenke dine tanker.

Gi oss å leve slik at vår lengsel etter å kjenne deg blir stadig sterkere, så vi kan vokse i Kristi visdom.

SALME 576, vers 1 Norsk salmebok

 

Som spede barnet drikk si mjølk,

som fuglen tek imot eit frø for livets skuld,

Herre, lat oss ta imot ditt ord.

Bønn for livslang læring
bottom of page