top of page

Forbønnens tjeneste

Fellesskapet tar det overnaturlige og den åndelige kampen på alvor. Vi vil sammen med historiens «sky av vitner» engasjere oss i forbønn og arbeid. Vi overfører ikke til den åndelige sfære det som ligger til det menneskelige ansvar.

All jordens Gud, la din kjærlighet til hele menneskeheten bli tydelig igjennom oss.

Beveg våre hjerter til medlidenhet, bønn og arbeid for en verden som går fortapt i grådighet, krig og selvbedrag.

Fri oss fra å søke vårt eget,  lær oss å søke alles beste.

Forny oss ved din ånd og gjør oss brennende i vår forbønn.

Forbønn

SALME 678, vers 3 Norsk salmebok

Vi løfter våre hender opp i bønn for verden.

La dem som lider, finne vern mot kalde hjerters is og sne.

bottom of page