top of page

Åpenhet for Guds Ånd

Vi tillater Gud å lede oss dit Ånden vil, om det er ved en mild bris eller gjennom en voldsom vind. De keltiske kristne hadde en slik tro på Åndens ledelse at de med glede la ut i små båter for å dra dit vinden førte dem. Vi tiltrekkes av en slik åpenhet for Åndens ledelse.


Med tanke på dette er det viktig med en rett anerkjennelse av profetiens gave. Paulus oppfordrer oss alle til å profetere (1. Kor. 14). Vi anerkjenner denne gaven og vil bruke den på en ordentlig og passende måte.
Å lære seg å lytte er en egenskap som nesten har gått tapt, og som det kan kreve lang tid å lære seg. Vi vil søke å utvikle en indre stillhet som gjenkjenner og skiller ut forstyrrende stemmer. Den indre stillhet  lærer oss å høre og lyde Guds veiledning i Ordet og Skaperverket.

Hellige Ånd, du kommer til oss i storm og i solgangsbris, du taler med tunger av ild og i en stille hvisken, og du kaller oss til å legge ut på din kjærlighets endeløse hav.  Måtte vi alltid være åpne og villige til å tale profetisk, og til å gi oss din mektige vind i vold.

Forny oss ved din ånd og gi oss mot og vilje til å være åpne og sårbare   

Bønn om åpenhet for Guds Ånd

SALME 239, vers 3 Norsk Salmebok

Hellig Ånd, kom styrk meg.

Livet mitt jeg gir deg.

Led meg. Bruk meg.

bottom of page