top of page
  • torbjornkloster

Tredje tidebønn i åpenbaringstidenÅPNING


Reis dere, for Gud sprer sine stråler av herlighet over jorden

Lyset er kommet til verden

Folk og herskere skal strømme til Verdens Lys


Vi hilser velkommen Han som øser sin herlighet over oss

Vi hilser velkommen Guds sønn, det første morgenlyset

Vi hilser velkommen Lyset som skinner i mørket

Vi hilser velkommen lyset som Gud tenner i våre hjerter


La oss lytte, for Kristus, Verdens Lys skinner for oss

TEKSTLESING: 2.KOR. 4, 5-6

Slik lyder Herrens ord.

Lovet være Kristus, verdens lys som lyser opp vårt mørke


Jesus, sann Gud og sant menneske

Din allmakt holder universet oppe

din godhet lyser for oss

din visdom søker oss

din gavmildhet gjør oss rike

din styrke driver oss

din nåde setter oss fri


Kristi ansikt lyser over oss

Må Guds lys skinne i våre hjerter


Herre Jesus Kristus, dra oss mot ditt lys

Må din herlighet spres over hele verden

Må alle mennesker se dine under

Du Morgenlys, du allmektige skaper som kan forandre alt

Forandre oss, så vi av hele vår vilje og av all vår forstand gjør din vilje og bringer videre det gode budskap som forandrer mennesker fra å tjene verden til å tjene deg


La oss lytte til Ham som rekker ut sin kjærlighet til oss

TEKSTLESING: JOH.ÅPENB. 21, 1-6

Slik lyder Herrens Ord.


SANG


FORBØNN


Løft hodet, dere porter, ja løft dere eldgamle dører

så ærens konge kan dra inn.


Hvem er denne ærens konge?

Det er Herren den allmektige, han er ærens konge.


Herre, vi ber for dem som er fulle av forsvar og fordommer

må de åpne sine porter og la Ærens Konge dra inn


Vi ber for dem som gjemmer på hat og tenker på vold

må de åpne sine porter og la Ærens Konge dra inn


Vi ber for dem som strever etter egen vinning og meningsløse mål

må de åpne sine porter og la Ærens Konge dra inn


Vi ber for dem som lever i likegyldighet og verdens tomhet

må de åpne sine porter og la Ærens Konge dra inn


Vi ber for dem som lar egoisme og fordommer vokse

må de åpne sine porter og la Ærens Konge dra inn


Vi ber for dem som baktaler og lyver

må de åpne sine porter og la Ærens Konge dra inn


Herre Jesus Kristus, du som gjør alle ting nye

kall oss til å la din vilje skje i våre liv, så du med din nåde kan rive bort det som stenger mellom oss og deg


Herre Jesus Kristus, du som skal tørke bort hver tåre fra våre kinn

trøst og forny oss så vi frimodig kan gå vår pilegrimsgang mot din frelse


STILLHET


La oss lytte, for Kristus som nyskaper oss er her

TEKSTLESING: JOH. 2, 1-11

Slik lyder Herrens ord

Lovet være Herren, for Han åpenbarer sin herlighet for oss


Herre, da du gjorde vann til vin

ble det åpenbart at du er kommet for å nyskape verden


Herre, da du gjorde vann til vin

ble din makt og herlighet åpenbart for oss


Herre, du som er livets kilde

nyskap oss til en kilde der levende vann veller fram


Herre, du som gjorde vann til vin, du som gjorde død til liv

kall oss til å smake og kjenne din kjærlighet så vi alltid søker mot den


Herre, du som har all vår tillit

la oss lære tillit og lydighet

av den hellige Maria

så vi kommer til deg med alt i bønn

så vi, uten tvil og bekymringer, kan gå på ditt ord og følge din vilje i ett og alt

så du kan skape vårt mørke om til lys


Herre, du som gjør alle ting nye

takk for at den gode vinen aldri tar slutt

takk for at din nåde og kjærlighet

varer evig

Fyll oss til randen med din kjærlighet


SANG


KRISTI ÅPENBARING


Herre Jesus Kristus har åpenbart sin herlighet for oss

Vår frelser er hos oss nå og i evighet


De tre vise menn fulgte stjernen til frelserens krybbe

Herre Jesus Kristus, lys for meg så jeg aldri går meg vill


De tre vise menn gav deg det beste de hadde

Herre Jesus Kristus, jeg gir mitt liv tilbake til deg


Da Jesus steg opp av dåpens vann åpenbarte Gud ham som sin sønn

Herre Jesus Kristus, din kjærlighet bekrefter meg som ditt barn


Da Jesus steg opp av dåpens vann, strømmet Den hellige ånd over ham

Herre Jesus Kristus, la din Ånd strømme fritt i meg


Da Jesus steg opp av dåpens vann, ble vår Treenige Gud åpenbart

Gud, vår Far, Herre Jesus Kristus, Hellig Ånd, evige tre i en,

deg vil jeg tilbe nå og i evighet


Da Jesus gjorde vann til vin ble det åpenbart at Han er den som gjør alle ting nye

Herre Jesus Kristus, nyskap meg i ditt bilde

Skap i meg et rent hjerte som alltid tjener deg i tro og glede


AVSLUTNING


Du liv i mitt liv


lev meg levende

lev meg kjærlig

lev meg varm

lev meg fri

lev meg ydmyk

lev oss sammen

lev meg hjem


AMEN

Comments


bottom of page