top of page
  • torbjornkloster

TIDEBØNN I ADVENT del 4Kom visdom, du pust fra den høyeste Gud

Kom skaper, du lidende kjærlighet

som fødes til verden i smerte

Du gjennomtrenger alt det skapte

og deler verdens smerte og tårer

Kom, og lær oss dine veier

Kom, min Herre og gjenløser


Kom, du som er hode for Israel

Du viste deg for Moses

i den brennende busken

og gav ham lover som skulle lede folket

Kom og driv bort vår forvirring

Kom, min Herre og gjenløser


Kom du Davids sønn,

du er et tegn for alle nasjoner

Folkeslag venter på din hjelp

kom og fri oss fra undertrykkelse

Kom, min Herre og gjenløser


Kom du Davids arving

konge over alle folkeslag

du som er nøkkelen til vår framtid

Du åpner dører som ingen kan stenge

du stenger dører som ingen kan åpne

Kom , du vårt liv og vår framtid

Kom, min Herre og gjenløser


Kom du klare morgenstjerne

du lysende rettferd

lys for alle som lever i mørket

under likegyldighet og hovmod

Kom med det evige livs lys

Kom, min Herre og gjenløser


Kom, du som er hjørnesteinen

i en nyskapt verden

Du skapte oss til enhet,

du kan forene stridende folkeslag

Kom og redd oss fra våre ødeleggelser

Kom, min Herre og gjenløser


Kom Immanuel, «Gud med oss”.

Underfulle hersker, du elsker alle folkeslag

du er alle nasjoners håp

Kom og bo hos oss, kom og bo i oss

Kom, min Herre og gjenløser


Må livets Konge komme til oss

må livets Sønn lyse over oss

må livets Ånd virke i oss

må De hellige tre være med oss

nå og i evighet


AMEN

Comments


bottom of page