top of page
  • torbjornkloster

TIDEBØNN I ADVENT del 3


Folkeslag, sett deres håp til Herren!

For Herren har kjøpt oss fri med endeløs kjærlighet


Verdens frelser, kom til oss


Vårt mørke er ikke mørkt når du er hos oss.

Hos deg blir vårt dypeste mørke lyst som dagen

Verdens lys, kom og lys opp vårt mørke


STILLHET


FORBØNN


Gjør oss stille mens vi venter på Guds gave

Rens oss så vi kan rydde vei for Kristus

Lær oss å synke inn i Guds under

Salv oss til å leve slik Kristus levde


Hjelp oss å rydde vei for deg


menn: ved vår omtanke for andre

kvinner: ved å bry oss i alle hverdagens små hendelser

menn: ved vår støtte til dem som er nedtrykte

kvinner: ved å vise nøysomhet i vårt forbruk

menn: ved å være nøkterne med mat og husholdning

kvinner: ved å ta vare på skaperverket


Jorden forurenses og legges øde


Du pust fra det høye, kom og forny vår jord


Menneskeheten splittes av krig og konflikter

Du fredens barn, kom og forson oss med deg


Samfunnet er blitt en lekeplass for tomhet

Du som er nøkkelen til vår framtid, åpne døren til sannhetens vei


Verden blir et ingenmannsland

Immanuel, ”Gud med oss”, kom og gjør jorden til ditt hjembottom of page