top of page
  • torbjornkloster

TIDEBØNN FOR SKJÆRTORSDAGÅpning


I dag kommer Den Ene, som skapte oss, frivillig for å lide for vår skyld

La oss legge våre liv og alt vi har foran ham som kapper på veien

I dag kommer Den Allmektige til oss, mild og ydmyk av hjertet

La oss kle oss i ydmykhet og tilbedelse

Ånden er villig, men kroppen er svak

La oss våke og vente med ham


Syndsbekjennelse


I dag blir Jesus forrådt av sin venn

Herre, vi gir etter for grådighet og vinning. Vi gir etter for likegyldighet og hovmod

Herre Jesus Kristus, Guds sønn, forbarm deg over meg, en synder

Herre, vi går våre egne veier og følger våre egne planer, vi er troløse mot din trofasthet

Herre Jesus Kristus, Guds sønn, forbarm deg over meg, en synder

Herre, vi overgir oss til verden og glemmer ditt kjærlighetsoffer

Slik forråder vi deg hver dag

Herre Jesus Kristus, Guds sønn, forbarm deg over meg, en synder


Tekstlesing

La oss lytte, for Jesus, som kom som en tjener, er hos oss

Tekstlesing: Joh. 13, 1-17 Tekstleser: Slik lyder Herrens ord


Lovet være Jesus Kristus, vår frelser

I dag vasker Jesus føttene på sine disipler Han kaller dem til å elske og tjene hverandre slik han elsker og tjener dem

Herre Jesus, vask oss rene for våre synder så vi kan gå frelsens vei

I dag kaller han oss til å elske og tjene ham og hverandre

Herre Jesus, styrk oss til å elske våre medmennesker slik du elsker oss

I dag kaller han oss til tjeneste for sitt rike

Herre Jesus, styrk oss og gi oss et tjenersinn, så vi ydmykt kan være til

for hverandre

I dag er Gud hos oss, ikke for å herske, men for å tjene

Herre Jesus, vår Gud og far, hjelp oss å gjøre mot andre slik du gjør mot oss


SANG


Tekstlesing

La oss lytte, for Jesus, som gir oss sitt hellige legeme og blod, er hos oss

Tekstlesing: Lukas 22, 14-21

Slik lyder Herrens ord

Lovet være Jesus Kristus, vår frelser


Nattverd

I dag feirer Jesus det siste måltidet sammen med sine disipler. Slik gav han oss livets og frelsens måltid å samles om, og gjenta til den dagen han kommer igjen


Herre Jesus, vi som ser med troens øyne er øyenvitner og har del i din lidelse og død, likesom vi har del i din oppstandelse og i det evige liv du gir oss

Vi samles ved ditt bord og søker enhet med deg

Når vi spiser din hellige kropp og drikker ditt hellige blod, tar vi i mot deg og ditt offer og får, på underfullt vis, del i deg

Gi oss å ta i mot ditt hellige legeme og blod med ydmyke og oppriktige hjerter Tilgi oss all vår synd og reis oss opp, nye og rene for ditt ansikt, nå og ved din gjenkomst og i evighet. Amen.


Utdeling av Nattverd


Bønn etter nattverden


Herre Jesus, du har holdt enhetens og frelsens måltid med oss. Du har kledd av oss våre skitne klær. Du har kledd oss i bryllupsklær og ført oss inn til deg. Du har latt oss spise sammen med alle dine hellige

Hver dag vil jeg ta i mot deg i mitt innerste rom så du alltid blir i mitt hjerte, blir i mine tanker, blir i mine ord, blir i mine handlinger, blir i meg


Stillhet


Herre Jesus, du som er kilden til den dypeste glede bli i oss, styrk oss og forny oss etter ditt bilde

Herre Jesus, jeg gir meg selv til deg


Jeg reiser meg, kledd i Kristi styrke.

Jeg skal aldri sperres inne.

Jeg skal aldri skades. Jeg skal aldri tråkkes ned.

Jeg skal aldri bli forlatt

Jeg skal aldri søles til

Jeg skal aldri bli overveldet

Jeg går, kledd i Kristi kvite klær

Jeg går, fri til å følge Kristi vilje Jeg går, elsket for å tjene Kristi svake barn Jeg går, væpnet for å jage Kristi fiender


SANG


Tekstlesing

La oss lytte, for vår gjenløser er hos oss

Tekstlesing: Matt. 26, 36-56


Tekstleser: Slik lyder Herrens ord

Lovet være Jesus Kristus, vår frelser


Bønn

Herre Jesus, du ba i dødsangst, men dine disipler sovnet

Tilgi oss våre svik og lær oss tillit og utholdenhet i bønn

Herre Jesus, du tok i mot begeret med den straff vi fortjener Tilgi oss våre svik og lær oss ydmykhet Herre Jesus, du ble forrådet og overlatt til fienden, så ikke vi skal bli overlatt til døden

Tilgi oss vår unnfallenhet og led oss, så vi ikke forråder din kjærlighet

Herre Jesus, du ble ført bort til en rettergang uten rettferd

Tilgi oss våre synder og nyskap oss etter ditt bilde, det du har skapt oss i


Forbønn


Kristus, du som ble forlatt

miskunn deg over alle som blir forlatt

Kristus, du som var redd

miskunn deg over alle som lever i frykt

Kristus, du som ble sveket av mange

miskunn deg over alle som blir sveket

Kristus, du som lengtet etter din fars herlighet

miskunn deg over alle som lengter etter din herlighet


Takk og bekjennelse


Hosianna, Guds sønn, du som ydmykt rir inn i mitt liv og tenner lys Jeg gir meg selv til deg


Hosianna, Guds Hellige Ånd, du som renser ditt tempel

og gjør det til et bønnens hus

Jeg gir meg selv til deg


Hosianna, Treenige Gud, du som holder måltid med meg og kler meg på nytt Jeg gir meg selv til deg


Hosianna, Menneskesønn, du som i kjærlighet led dødsangsten for meg og gir meg håp Jeg gir meg selv til deg


Hosianna, Kristus,

du som av kjærlighet tar imot begeret mens jeg sover Jeg gir meg selv til deg


Hosianna, Endeløse Kjærlighet ,

du som bar den død jeg fortjener Jeg gir meg selv til deg


Hosianna, Oppstandne Frelser,

du som knuste døden og åpner porten til livet Jeg gir meg selv til deg


Hosianna, Hellige Far,

du som gir meg alt Jeg gir meg selv til deg


Avslutning


Når vi nå går inn i den natten da Jesus ble forrådt, tatt til fange, pisket og forhørt, la oss da huske hans ord til disiplene: ”Bli her med meg, våk og be”


Jeg gjør korsets tegn


Hellige, allmektige Gud og Far, jeg overgir min kropp og min sjel

i din gode varetekt i natt.

Du som reiste gjennom mørke og død for meg, la ditt kors være mitt skjold og vern i natt


Må den treenige Gud fylle ditt hode Må den treenige Gud fylle ditt hjerte Må den treenige Gud fylle din kropp Må du hver dag og hver natt være omsluttet av den Hellige Treenighet resten av ditt liv og i Guds evighet


Amen

Comments


bottom of page