top of page
  • torbjornkloster

TIDEBØNN FOR LANGFREDAG

“Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham” (Joh. 1, 11)


Denne dagen vandrer Jesus den tyngste veien et menneske har gått

Denne dagen blir Skaperen av himmel og jord hånet, slått, pisket og spyttet på

Denne dagen er Det levende Ordet overlatt til Adams barn,

til dem som ikke vil se og høre

Denne dagen blir verdens rettferdige dommer selv dømt av urettferdigheten

Denne dagen fører soldater verdens frelser bort for å henrette ham

Denne dagen skjelver jorden i det ytterste mørket, når Menneskesønnen blir forlatt av Gud


Denne dagen oppfylles profetens 0rd:

tekstlesing: Jesaja 53, 4-10


La oss lytte, for den lidende Kristus er her

tekstlesing: Luk. 14, 53-72 og 15, 16-20


Syndsbekjennelse


Vår Gud og far, Herre Jesus Kristus, tilgi oss

fordi vi håner deg, mistror dine ord og spytter på ditt Hellige Navn. Vi er skyldige til å gå den veien du gikk mot Golgat

Herre Jesus Kristus Guds sønn, forbarm deg over meg en synder


Vår Gud og far, Herre Jesus Kristus, tilgi oss fordi vi fornekter deg, overser deg

og skammer oss over deg av frykt for hva mennesker tenker om oss. Vi ber, Herre, husk likevel på oss når du kommer til ditt paradis


Herre Jesus Kristus Guds sønn, forbarm deg over meg en synder


Vår Gud og far, Herre Jesus Kristus, tilgi oss fordi vi denne dagen ikke tar inn over oss din redsel og pine. Vi forstår ikke hvordan - eller hvorfor - Den Sanne, Rene og Rettferdige går dødens vei. Vi våger ikke, og klarer ikke å ta det inn over oss


Herre Jesus Kristus Guds sønn, forbarm deg over meg en synder


Tilgi oss for at vi flykter fra vårt sanne jeg, det bilde som du har formet oss i og plantet i oss, det bildet som du er kommet for å gjenopprette

Tilgi oss for at vi flykter fra våre egne piner og redsler, og ikke kommer med dem til deg, du som er den eneste som kan lege oss

Tilgi oss for at vi flykter fra det sanne mennesket i oss, du sanne menneske som kom for å forsone oss med deg


Herre Jesus Kristus Guds sønn, forbarm deg over meg en synder


Stillhet


La oss lytte, for den lidende Kristus er her

Tekstlesing: Luk, 23, 26-49


Sang


Bønn om hjelp


Herre Jesus Kristus, min Gud og far, vi går nå inn i denne natten i sorg over din lidelse og død, gjennom morgendagens tomhet og savn, men i lyset fra påskemorgens ufattelige glede


Herre Jesus Kristus, min Gud og far, du bar selv ditt kors til Golgata, og Simon fra Kyréne måtte dele din byrde


Hjelp oss, så vi, på vår vandring, tar opp våre kors, sier nei til oss selv og følger deg

Hjelp oss å bære våre byrder, du som bar korset for oss alle


Herre Jesus Kristus, min Gud og far, på korset led du den verste pine noe menneske kan

lide


Du bar den tyngste byrden noe menneske har båret

Hjelp oss, så vi aldri glemmer at du led for oss, den lidelsen vi aldri kunne klare

Hjelp oss, så vi aldri glemmer at du bar for oss den byrden vi aldri kunne bære


Herre Jesus Kristus, min Gud og far, i din siste time tilgav du forbryteren som hang ved din side og tok ham med til ditt rike


Hjelp oss, så vi aldri glemmer å bekjenne våre synder for deg, like til vår siste time

Hjelp oss, så vi aldri glemmer, at likesom røveren, kan vi da gå videre reine og tilgitt, på vår pilegrimsvandring mot ditt rike


Herre Jesus Kristus, min Gud og far, du ble forlatt av Gud og av mennesker


Hjelp oss å alltid huske at du aldri forlater oss, men at du alltid roper på oss og spør “mitt barn, mitt barn, hvorfor har du forlatt meg”?

Hjelp oss å høre ditt kall, og som din hellige mor Maria, gi deg vårt ubetinga ja!


Herre Jesus Kristus, min Gud og far, du overgav din ånd i din fars hender


Hjelp oss, at vi hver dag overgir oss i dine hender og deltar i din Hellige ånds virke i oss, så vi, som du, lar vår egenvilje gå opp i Guds vilje, til din ære og vår frelse.


Herre Jesus Kristus, min Gud og far, de som hadde deg kjær la verdens skaper og frelser i et menneskes grav. I sin fortvilelse trodde de at deres håp døde.


Men din lidelse på korset og din grav er vendt til glede og seier for alle som tar i mot deg. For uten din død og seierrike oppstandelse hadde døden fremdeles hatt makt over oss.


Herre Jesus Kristus, min Gud og far, det vi lider i tro på deg, er til ære for deg som led for oss.


Hjelp oss, denne mørke dagen, og hver dag og natt i våre liv, å leve i vissheten om at bak all vår smerte er du i oss med din Ånd, foran oss med frelseshåpet og sammen med oss i evighet. Du lar himmelen vokse i oss og hjelper oss i kampen mot alt som vil skille oss fra deg.

Din er makten og æren nå og i evighet!


Herre Jesus Kristus, min Gud og far, du sa en gang til dine disipler “Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk” . (Joh. 4, 34). Jesaja profeterte om deg “Etter sin nød skal han se lys, han skal mettes ved sin innsikt” (Jes. 53, 11).

Før du utåndet ropte du: “det er fullbragt” (Joh. 19,30)


Som den førstefødte får du igjen del i Guds herlighet, den herlighet som vi en gang skal få del i takket være deg som fullførte Guds frelsesverk. En gang kan vi også rope “det er fullbragt” og overgi vår ånd i dine hender. Da skal vi se deg som du er, forklart og herliggjort. Da skal vi også mettes av ditt lys, for det er alt i alle. Noe annet finnes ikke. Forhenget som skiller er revnet. Forsoningen er fullbragt.


Derfor kan vi, selv på denne mørkeste dagen, juble til deg i dypeste glede og ærefrykt: “Se Guds lam, som bærer bort verdens synd” (Joh. 1, 29)


Herre Jesus Kristus Guds sønn, forbarm deg over meg en synder !


Amen

Комментарии


bottom of page