top of page
  • torbjornkloster

Tidebønn for KyndelsmesseÅPNING


Kristus, verdens Lys er hos oss

Jesus Kristus, du sanne Lys som kom til verden

La ditt lys skinne klart i våre hjerter

Jesus Kristus, du Lys som varmer verden ved at du selv brant ned

La troens ild skinne klart i våre gjerninger

Store Gud, du sanne lys, du kilde og opphav til det evige lys, opplys også dine troendes hjerter. La oss som trer inn i ditt hellige tempel med brennende hjerter, engang få skue din herlighets evige lys, ved Kristus, vår Herre.


TEKSTLESING: LUKAS 2, 22-40

Slik lyder Herrens ord


Jesus Kristus, som verdens Lys ble du båret

fram i tempelet

La oss være et tempel for deg, der ditt lys alltid er tent


Jesus Kristus, la oss, som Simeon og Anna,

alltid kjenne deg som Messias,

åpenbaringens lys til frelse for verden

Herre Jesus Kristus, som Simeon og Anna

møtte Frelseren i tempelet

la oss alltid kjenne deg igjen som vår

Frelser når vi møter deg i brød og vin

i ditt hellige måltid


Og når vi går til ro, la oss be med Simeon:

Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet.

For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet

på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære”.


STILLHET


SANG


Hellige Gud du oppfylte Simeons lengsel og lot ham se Kristus. Gjør at også vi går Herren imøte og finner det evige liv i ham som lever og råder fra evighet til evighet.


Hellig, hellig, hellig er vår treenige Gud som åpenbarer sin herlighet i oss gjennom sin sønn, vår herre Jesus Kristus.


La oss, som Anna, gå ut og fortelle om Kristus til alle som venter på frihet.


La alle våre lys til sammen bli ett lys og en flamme som varmer verden med Kristus.


Herre Jesus Kristus, la oss alltid og alle steder være åpne for ditt nærvær i oss, så vi ser Lyset, lever i det, og går etter din hellige vilje.


Herrens bønn:


Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden

slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt

og makten og æren i evighet.


AVSLUTNING

Du spør hvem jeg er og hvem jeg søker


Jeg er Simeon

Jeg er Anna

Jeg har sett deg i ditt tempel

Jeg løfter deg inn


Jeg er forvalteren

som holder tempeldøren åpen

og søker ditt nærvær i dets indre

Jeg er pilegrimen

som feirer den tomme graven

og søker den oppstandne

langs veien


Jeg lette lenge

og ble funnet

Jeg er din gave

som søker enhet

AMEN


留言


bottom of page