top of page
  • torbjornkloster

TIDEBØNN FOR KRISTI HIMMELFARTÅpning


Kristus har seiret over døden

Ja, Kristus har virkelig stått opp av graven

Døden er beseiret

Frykten har mistet sin makt

Kristus har steget opp til sin Far

Ja, Kristus har virkelig gått foran og åpnet

himmelens porter for oss

Kristus har gått først

og hans kjærlighet er hos oss for evig

Et menneskehjerte lever nå i Gud

Vi skal få del i enheten vi lengter etter

Vår Herre og Konge skal herske i evighet

I kjærlighet til Livets konge feirer vi denne dagen


La oss høre Herrens ord

Tekstlesing 1: Matteus 17, 1-8

Tekstlesing 2: Johannes 20, 11-18

Slik lyder Herrens ord


Herre, vi ber

Maria og disiplene så deg, levende og herliggjort. La oss se deg slik med troens øyne, så håpet kan leve sterkt i oss og vi kan se fram mot å få del i herligheten, den herlighet du har hos din Far og vår Far.


Forbønn


Herre, før du steg opp til himmelen påla du dine disipler å forkynne evangeliet for alle folkeslag så alle mennesker kan få del i deg

Vi ber for mennesker som er utbrente og livstrette

Reis dem opp med deg og la dem hvile i din kjærlighet

Vi ber for mennesker som er ensomme og uten kjærlighet

Reis dem opp med deg og la dem hvile i din kjærlighet

Vi ber for mennesker som er i nød og på flukt

Reis dem opp med deg og la dem hvile i din kjærlighet

Vi ber for mennesker som er utsatt for urettferdighet og vold

Reis dem opp med deg og la dem hvile i din kjærlighet

Utrust oss, Herre, og bruk de evnene du har gitt oss så vi kan være dine redskap for å bringe ditt ord og kjærlighet videre.


Amen


La oss høre Herrens ord


Han som steg ned, er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt, og utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enhet i troen på Guds sønn og i kjennskap til Ham blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde”.

Efeserne, 10, 12-13

Slik lyder Herrens ordForkynn over hele jorden:

Han som ble lagt i graven

har steget opp til himmelen for å herske


Han sitter ved Guds høyre hånd

Guds herlighet er Hans,

Han, den evige, strålende Sønn


Alle som tar i mot Ham er stått opp ved Ham

De minste sitter fremst ved hans bord

All verdens folk skal se Hans makt og herlighetLa oss høre Herrens ord

Tekstlesing Apg. 1, 1-11

Slik lyder Herrens ord


I dag blir Kristus herliggjort, han som herliggjør vår Gud

I dag viser Herren over himmel og jord seg og den endelige seieren er synlig for alle

I dag blir et sant menneske tatt inn i himmelen, så menneskene fra nå av kan sitte sammen med Ham

I dag blir himmelens porter åpnet for oss og vi blir bydd vår plass hos Kristus

I dag blir vi bydd evig liv, alle som kjenner Kristus

I dag kan vi glede oss til å se uten slør, se Ham som han virkelig er

I dag kan vi glede oss til å bli lik Ham som skapte oss i sitt bilde


stillhet, nattverd


Herre Jesus, du kom ned

for å løfte oss opp

Du steg ned til jorden

så jorden kan stige opp til himmelen

Du steg ned i døden

så de døde kan stige opp til Livet

I dagen hete

løft oss opp, Herre

I vårt strev

løft oss opp, Herre

I våre problemer

løft oss opp, Herre

I våre skuffelser

løft oss opp, Herre

Løft oss, Herre

ut av mørket og inn i ditt lys

ut av fortvilelse og inn i håp

Løft oss, Herre

ut av tungsinn og inn i gleden

ut av tvil og inn i tillit

Løft oss, Herre

ut av sinne og inn i tilgivelsen

ut av stolthet og inn i frihet


Amen


Avslutning


Jeg bøyer mine knær

for øynene på min far som skapte meg

for øynene på min frelser

som kjøpte meg fri

for øynene på Ånden som gjør meg ren


I vennskap og hengivenhet

bøyer jeg mine knær

O mektige En

O hellige Tre

For deg bøyer jeg mine knær


Skjenk oss i overflod

det vi trenger;

Guds smil

Guds tillit

er det vi trenger


så vi kan gjøre på din jord

slik englene og helgenene gjør i himmelen


Hver dag og hver natt

i medgang og i motgang

bøyer vi våre knær for GudAmen

Comments


bottom of page