top of page
  • torbjornkloster

TIDEBØNN FOR FØRSTE PÅSKEDAGLa oss lytte, for den oppstandne Kristus er her

Tekstlesing: Joh 20,1-18

Lovet være Jesus Kristus, Verdens Lys i evighet


Denne natten har det skjedd: «Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det»!

Rop ut i glede:

Det sanne Lys, som lyser for hvert menneske, har overvunnet døden!

Kristus er stått opp fra graven!

Kristus er sannelig oppstått!


I går lå skaperverkets Herre død. Jorden var svøpt i tomhet og meningsløshet

I dag er Kristus er oppstanden, en ny tid har begynt


I går hersket mørket, mørkets herre triumferte. I dag er mørkets herre overvunnet,

hans bindende makt er over

Jesus, verdens Lys har seiret

Syndens regjeringstid er over, en ødelagt jord blir fornyet

Vi blir på nytt satt fri til å leve i Lyset


Derfor kan vi lovprise deg med alle dine navn:

Rettferdighet: Sannhet, Nåde, Medlidenhet, Kjærlighet, Troskap, Sannhet, Renhet og Tidens fylde


Du Menneskesønn som ble fristet i alt et menneske kan fristes i

Du Menneskesønn som lot din egenvilje gå helt opp i Faderens vilje

Du Menneskesønn som levde ditt liv slik vi er skapt til å leve - rett i all din ferd- etter Guds bilde og vilje, helt uten synd og skyld

Slik kunne du, rene og rettferdige menneske, gå veien inn i dødens ytterste mørke, og mørket tålte det ikke, for “Lyset skinner i mørket, og mørket kan ikke overvinne det”.

(Joh. 1, 5)


Slik kunne du slukke mørkets makt, for mørket kan ikke holde på lyset

Den urettferdige kan ikke holde på den Rettferdige

Det urene kan ikke holde på den Rene

Løgneren kan ikke holde på Sannheten

Slik får sjelene i fangenskap se Lyset, og mørket kan ikke lenger holde på dem, for de er udødelige barn av den evige Gud og tilhører ham i evighet.


Slik lider fristeren og taperen fra ørkenen sitt endelige nederlag

“Døden er oppslukt, seieren er vunnet. Død hvor er din brodd, død, hvor er din seier”

(Hos. 13, 14 / 1. Kor. 54b-55). Slik “oppfylles all rettferdighet” (Matt. 3, 15)


Sang


Bønn om hjelp


Oppstandne Kristus, Marias tårer ble vendt til glede

Hjelp oss å vende våre tårer til glede

Oppstandne Kristus, du gav håp i fortvilelsen

Hjelp oss å vende vår fortvilelse til håp

Oppstandne Kristus, disiplenes frykt ble vendt til mot

Hjelp oss å vende vår frykt til mot

Oppstandne Kristus, du fylte tomheten

Hjelp oss å se din fylde

Oppstandne Kristus, du vendte tvil til trofasthet

Hjelp oss å være trofaste mot deg

Herre, la ditt lys skinne gjennom fortvilelsens mørke

La Ditt lys få skinne i oss


Tekstlesing: La oss lytte, for den oppstandne Kristus er her. Tekst: Joh. 1, 1-18


Syndsbekjennesle


Verdens Lys, du har seiret over døden

Herre, framfor dine føtter legger vi dagens bekymringer

Framfor deg legger vi alle våre byrder.

Tilgi oss vår synd. Gi oss din fred.

Gi oss visdom i hjertet slik at vi kan ta imot det ord du vil gi oss.

I Jesu Kristi navn.


Takkebønn


Takk Herre, du vår opprettholder

som alltid er tilstede, i alle ting, hver morgen og hver kveld

Takk Herre, du vår skaper

Takk for liv og vennskap

Vi takker deg for dine velsignelser

Lovet være Jesus Kristus, Verdens Lys i evighet


STILLHET


Sang


Forbønn


Oppstandne Kristus, i dine hender legger vi

våre familier, våre naboer våre brødre og søstre i Kristus, og alle vi har møtt i dag

Omslutt dem i Din gode vilje


Oppstandne Kristus, i dine hender legger vi alle som lider under fordømmelse, undertrykkelse og forsømmelse, de skrøpelige, de uønskede Må alle kjenne seg omsluttet av din kjærlighet.


Oppstandne Kristus, i dine hender legger vi alle rastløse, syke, og alle som kjemper mot den ondes fristelser

Herre, våk over dem og styrk dem i kampen


Oppstandne Kristus, i dine hender legger vi våre nye landsmenn.

Herre, hjelp oss å møte dem slik du møter oss.

Herre, vi ber om at alle må kjenne seg inkludert.


I den oppstandne Jesu Kristi ånd:

som lampene lyser opp om kvelden,

la Ditt lys skinne i våre hjerter

og varsomt tenne din kjærlighets flamme i oss.

La din Ånd holde oss levende i det livet du har kalt oss til


Herre Jesus Kristus, du som seiret over døden

reis oss opp fra fornektelsens død

reis oss opp fra fryktens død

reis oss opp fra fortvilelsens død

reis oss opp til et evig JA

reis oss opp til håpet som stråler

reis oss opp til Morgenlyset

Herre Jesus Kristus, verdens lys,

la ditt lyset fra ditt kors skinne i oss.

Ditt lys overvinner mørkets krefter

La ditt lys skinne for alle mennesker


Vår Herre Jesu Kristi nåde være med oss, Guds kjærlighet skinne i oss,

Den hellige ånds samfunn være med oss.


AMEN


Comments


bottom of page