top of page
  • torbjornkloster

KVELDSBØNN I ADVENT del 2SYNDSBEKJENNELSE


Herre Jesus, vi venter på at du skal komme til oss

tilgi oss for at vi fyller advent med tomhet

Herre Jesus, Maria ventet i stillhet og undring på din fødsel

tilgi oss for at vi fyller advent med travelhet

Herre Jesus, vi venter på vår gave

tilgi oss når vi ikke gir dine gaver videre

La oss lytte, for Kristus, det levende Ordet kommer til oss


TEKSTLESING: 53, 1-5

Slik lyder Herrens ord


Kristuslyset kan tennes

”Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket,

men ha livets lys”.

Johannes 8, 12


SANG


FORBØNN


Du barn fra himmelen, du forsvarsløse kjærlighet,

du måtte dra langt fra ditt hjem

Styrk oss når vi i tro går vår pilegrimsgang på jorden

Herlighetens Herre, du som tok på deg fornedrelsen

hyll oss i din kappe av ydmykhet

Din fødsel viser oss klarheten og renheten i Faderens kjærlighet

Du kom og viste oss underet i menneskelig tilværelse

Hjelp oss å verne om hvert et menneskeliv

Herlighetens barn, Marias barn, da du ble født ble du kalt Fredsfyrsten

Du kom for å frelse oss, ikke fra å lide ondt, men fra selv å være onde

Du kom for å ta bort murene som skiller mennesker fra hverandre

Måtte murer av fiendskap og frykt som skiller menneskene

bli revet ned

Du kom til jorden med din fred.

Du priser salig de som skaper fred på steder som er revet opp

av synd og ødeleggelse


STILLHET


La oss lytte til Herrens ord:

TEKSTLESING: LUKAS 1, 26-38

Slik lyder Herrens ord.


Allmektige, treenige Gud

Herre Jesus Kristus

du som var før alt ble skapt

du som skapte alt ved ditt ord

du som skapte oss

du som er mens alt forgår


du ble et foster

du vokste i Marias liv

du ble født som et menneske


vis oss at vi kan lære av den hellige Maria

å gi deg vårt helhjerta JA

å tjene deg i ydmykhet

å gi deg all vår kjærlighet

å leve i tillit til dine løfter

å la Guds kraft overskygge vårt ego

å la Guds Ånd leve i oss

å følge deg i alt


”Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg”

Joh. Åpenb. 3,20


Kristus, du som gav oss den største gaven, deg selv

styrk oss til å gi oss selv som gave til deg.

Kristus, du som gir deg selv i brød og vin i ditt hellige måltid

styrk oss så vi alltid holder vår dør åpen og kan fødes til enhet med deg gjennom dåpen og gjennom ditt hellige legeme og blod


SANG


AVSLUTNING


Jesus, du Lys som fødes til verden

møt oss i vårt mørke

gå med oss på vår pilegrimsreise

mot ditt daggry


Jesus, vær med oss på vår reise

mot din fødsel

Hjelp oss å gå dypere inn i det som virkelig skjer fram mot din fødsels under, så vi kan leve i den kjærligheten du føder i oss


Jesus, Menneskesønn

omslutt oss med ditt nærvær så vi kan bringe inkarnasjonens under videre


”Amen. Kom, Herre Jesus!” Joh.Åpenb.22,20

Comentarios


bottom of page