top of page
  • torbjornkloster

KVELDSBØNN I ADVENT del 1

ÅPNING


Himmel, spre din dugg

Skyer, la frelse regne over oss

Jord, bær fram Frelseren

I den mørkeste natt ber vi: må Lysets lys komme til oss

Vi venter på Herren, mer enn dem som venter på morgenen


La oss lytte, for Kristus, det levende Ordet kommer til oss

TEKSTLESING: JESAJA 49,1-6

Slik lyder Herrens ord.


Vi venter i mørket, i forventningsfull lengsel

Kom, O Gud, Du Høyeste

I mørket kan vi se universets stråleglans

de blinkende stjernene og planetenes ensomme lys

Kom, O Gud, Du Høyeste


I morslivets mørke skapte du liv ved Din Ånd

og Jesusbarnet begynte sin reise mot lyset

Kom, O Gud, Du Høyeste


I mørket fant de tre vise menn stjernen

som ledet dem til deg

Kom, O Gud, Du Høyeste


I drømmens mørke kom du med bud til Josef og til de tre vise

menn, og nå kommer du med bud til oss

Kom, O Gud, Du Høyeste


I fortvilelsens mørke, i nødens mørke

søker vi håpet fra Lysets Lys

Kom, O Gud, Du Høyeste


menn: Livets Gud, la ikke ditt lys slukne for oss

kvinner: Livets Gud, la ikke din glede bli tatt fra oss

menn: Livets Gud, se i miskunn til oss

kvinner: Livets Gud, kron oss med din kjærlighetComments


bottom of page