top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 29.mars-Hans Nielsen Hauge

Hellig sky 29. mars: Hans Nielsen Hauge døde for 200 år siden den 29. mars 1824. Hauge ble født den 3. april 1771 på morens slektsgård Hauge i Rolvsøy i Tune. Den 5. april 1796 fikk han et åndelig gjennombrudd og kall. Dette skjedde mens han pløyde åkeren og nynnet på andre verset av salmen «Jesus din søte forening å smake».

Hauge begynte en forkynnervirksomhet over nesten hele landet. Han vandret stort sett til fots. Han la vekt på at troen skal vise seg i et liv i gode gjerninger. Gud kaller sine barn til et aktivt liv i verden. Hauge oppmuntret folk til å ta åndelig ansvar. I 1801 tok Hauge handelsborgerskap i Bergen. Dette gav ham en tryggere rettslig stilling i forhold til løsgjengerloven. Han så på ærlig økonomisk virksomhet som noe som fremmer Guds ære og er til gagn for nesten. Hauge appellerte til sosial reisning og driftig økonomisk aktivitet. Kristne burde gå foran med et godt eksempel. Han selv grunnla blant annet Eiker papirmølle.

Hauge gav ut en rekke skrifter. For ham var det trykte ordet et misjonsmiddel. Hauge satt flere ganger i fengsel, første gangen julen 1797, anklaget for brudd på konventikkelparagrafen og løsgjengerloven. Hans gründervirksomhet var også en konkurranse for handelsstanden og borgerskapet. Fra 1804 til 1809 satt Hauge i hardt fengsel der hans helse fikk en alvorlig knekk. Sommeren 1809 bistå han med å anlegge saltkokerier langs kysten. Etterpå fikk han lettere arrest fram til 1811. I den endelige dommen i 1814 ble han ilagt en pengebot. Da hadde han overtatt gården Bakke i Aker. Han utviklet gården til et mønsterbruk. Etter fengselstiden nøt Hauge respekt i alle kirkelige kretser. Både prester og lekfolk samlet seg til åndelige samtaler i hans hjem.

I 1815 giftet Hauge seg med sin husholderske Andrea Andersdatter Nyhus. De fikk sønnen Andreas, men Andrea døde i barsel. I 1817 giftet han seg med Ingeborg Marie Olsdatter. De flyttet til gården Bredtvedt i Østre Aker. De fikk tre barn som alle døde ung.

På bildet er altertavlen i Hamar domkirke, malt av Henrik Sørensen i 1954: Den oppstandne Kristus kaller på Hauge og hans hest (foto kirkenorge.no CC-BY-SA 2.5; kilder: wikipedia; Andreas Aarflot i nbl.snl.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de; J. Januschek i glaubenszeugen.de).
11 visninger

Comments


bottom of page