top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 28.april

Hellig sky 28. april: Adaldag ble født ca år 900 i Saksen. Han ble sekretær for den tyske keiseren. I 937 ble han utnevnt til erkebiskop av Hamburg-Bremen. Han var den syvende erkebiskop etter Ansgar som døde i 865. Fram til 1000-tallet organiserte erkebiskopene i Hamburg-Bremen misjonsvirksomheten og kirken i Danmark og Sverige, med en viss betydning også for Norge. Den danske konge Harald Blåtann lot seg døpe rundt 965. Kristen misjon på den tiden var ofte sverdmisjon blandet sammen med politisk kamp om herredømmet i de nordiske og slaviske landene. Hamburg ble ødelagt av slaver og daner i 983. Samtidig kom det en hedensk reaksjon i Danmark. Adaldag døde den 28. april i 988, kanskje i Hamburg. Men erkebiskopene bodde for det meste i det tryggere Bremen. På bildet hentet fra commons.wikimedia.org er solnedgangen bak domkirken i Bremen. Den ble påbegynt ca 50 år etter at Adaldag døde, på stedet der de første bispekirkene hadde stått siden 789 (foto Stadtmusikant.bremen CC-BY-SA 3.0; kilder: wikipedia; J. Schäfer i heiligenlexikon.de; P.E. Odden på katolsk.no).
3 visninger

Comments


bottom of page