top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 16.mars

Hellig sky 16. mars: Gudmund Arason

var en biskop som ble en folkets helgen på Island. Guðmundr Arason ble født 1161 på Island. Han ble født utenfor ekteskap, men både far og mor var fra ledende slekter på Island. Han vokste opp hos sin onkel som var prest. 24 år gammel ble Gudmund presteviet. Han fikk et rykte som en from og asketisk mann og en venn av de fattige. Han ble gårds-kapellan hos storbonden Kolbeinn Tumason. Kolbeinn fikk ordnet det slik at Gudmund i 1201 ble valgt til biskop av Hólar nord på Island. Han ble bispeviet i Nidarosdomen den 13. april 1203. Erkebiskopen påla ham til å styrke kirkens makt og posisjon på Island. Men Gudmund var en kristen idealist. Han ønsket ikke en kirke rik på materielle ting. Den skal være rik på kjærlighet. Det samlet seg mye fattigfolk i Hólar. Guðmundr góði fikk mange fiender blant de mektige. Det kom til stridigheter. Kolbeinn ble drept i kampen mot biskopens menn. Gudmund flyktet til Norge. To ganger til måtte han reise til Norge, men hver gang seilte han tilbake til Island. Og hver gang ble det strid igjen. I 1232 ble han avsatt som biskop og ble satt i husarrest. Men han nektet til det siste å gi fra seg embete. Gudmund av Hólar døde den 16. mars i 1237. Det vokste fram mange legender og fortellinger om Gudmund den gode. Góði betyr «lærd», men blir også oppfattet som «snill og god». Bildet fra commons.wikimedia.org viser minnesmerket over Gudmund i Hólar (foto Christian Bickel CC BY-SA 2.0; kilder: wikipedia; snl.no; P.E. Odden på katolsk.no).


9 visninger

Comments


bottom of page