top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 12.april

Hellig sky med minne- og merkedager:

12. april er minnedagen for Petrus Waldes i Lyon. Ca 1170 fikk han oversatt Bibelen til sitt sørfrankiske morsmål.

12. april er også minnedagen for den første bibelutgaven på islandsk, oversatt av Oddur Gottskálksson. Oddur ble født ca 1495, han var sønn til biskopen i Hólar. Oddur vokste opp hos sin onkel Geble Pederssøn i Norge. Geble var en lærd humanist og rektor av domskolen i Bergen. I 1537 ble Geble den første lutherske biskopen («superintendent») i Norge.

Oddur lærte seg flere språk. Han studerte i Danmark og Tyskland. Trolig møtte han Martin Luther i Wittenberg. Han ble en hemmelig tilhenger av reformasjonen. Tilbake på Island ble Oddur sekretær hos biskopen i Skálholt. Der begynte han å oversette Det nye testamentet til islandsk. Dette gjorde han i hemmelighet i et sauefjøs. Han fortalte en venn at når Jesus vår Frelser ble født i en eselstall, kunne Oddur også oversette Jesu ord i en stall. I 1538 reiste Oddur tilbake til Norge og Danmark. Han fikk trykket sin NT-oversettelse i Roskilde. Boktrykket ble ferdigstilt den 12. april 1540. Dette var den første trykte bok på islandsk. Neste opplaget ble trykket i Rostock i 1546. Oddur ble etter hvert sysselmann og dommer nord på Island. Han druknet i en elv på vei til Alltinget i 1556.

Oddurs oversettelse av NT ble tatt med i den første fullstendige islandske bibelutgave, Guðbrands Bibel fra 1584. Og denne ble trykt på Island. Begge bibelutgavene har betydd mye for utviklingen av det islandske språket. Bildet fra commons.wikimedia.org viser forsiden til Oddurs NT-utgave fra 1540 (foto Akigka Public Domain; kilder: wikipedia; artikkelen om Oddurs bibelutgave på is.wikisource.org; biblian.is).
Comments


bottom of page