top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig Sky - 10. februar

Hellig sky 10. februar:

Snart er det to år med krig i Ukraina.

I dag er minnedagen for

Ingrid-Irene av Kiev. Hun blir også kalt Irene av Sverige eller Anna av Holmgard. Ingegjerd Olofsdatter ble født i Sigtuna i år 1001. Hun var datter til den svenske kong Olof Skötkonung og hans kone Estrid av Mecklenburg. Ifølge Snorres Heimskringla var hun en svært klok og vakker kvinne. 17 år gammel ble hun forlovet med Olav Digre (den senere hellige) i Norge. Hun ønsket selv dette ekteskapet. Men faren giftet henne i 1019 bort til storfyrste Jaroslav I av Kiev. Da fikk Ingegjerd det kristne navnet Irina (Irene). Det betyr «fred». Hennes halvsøster Astrid giftet seg senere med Olav Digre.

Irina og Jaroslav fikk tre til fem døtre og fem eller seks sønner. Tre av døtrene ble dronninger: I Norge, Ungarn, Frankerriket, og muligens også i England. I 1029 flyktet Olav den hellige til Gardarriket. Ingegjerd ble da fostermor til Olavs sønn Magnus. Olav vendte tilbake til Norge og døde på Stiklestad.

Ingegjerd Irina var en fredsæl kvinne som flere ganger meklet fram fred. Hun satte i gang med byggingen av Sofia-katedralen i Kiev. På sine eldre dager gikk Irina i kloster og fikk navnet Anna. Ingegjerd Irina døde den 10. februar i år 1050, eller etter 1054. Det året skjedde splittelsen mellom øst- og vestkirken. I ortodoks tradisjon er Ingegjerd Irina kjent som Anna av Novgorod (eller Anna av Holmgard). Hun kan stå som et symbol for fellesskapet mellom øst og vest og Norden og det kristne Europa. Noen mener at det kanskje var to eller tre kvinner med forskjellige navn. Bildet fra commons.wikimedia.org viser maleriet «Yaroslav og Ingigjird» av Alexey Ivanovich Trankovsky fra ca 1900 (Public Domain; kilder wikipedia; P.E. Odden på katolsk.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de).

15 visninger

Comments


bottom of page