top of page
  • torbjornkloster

Andre tidebønn i åpenbaringstidenÅPNING


Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss,

og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet

Johannes 1, 14


Skaperen fødes som menneske for å gjenreise skaperverket

I sin dåp åpenbares Jesus som vår frelser

Faderen øser sin kjærlighet over Sønnen

Ånden strømmer over ham

Den treenige Gud skal vi tilbe


Du som er fra evighet

Du som er tidens fylde

Du som bringer din herlighet til jorden

Du som gir oss din nåde og sannhet

Deg vil vi tilbe med hele vårt liv

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd

Ære være Kristus, vår frelser, som er kommet til oss


La oss lytte, for Kristus, Messias, er hos oss

TEKSTLESING: JESAJA 42, 1-7

Slik lyder Herrens ord

Lovet være vår Jesus, verdens lys

Herre Jesus, du som er rettferdighet, du lærer oss hva rettferd er: kjærlighet, medlidenhet, tålmodighet, troskap og sannhet

Må vi få leve rett etter din vilje, så vi kan være vitner om hva din rettferd er

for dem vi møter

Herre Jesus, du lys for alle folkeslag

grip våre hender og kall oss til å bringe ditt lys ut i verden

Hellig Ånd, du som lever og virker i oss

utrust oss så vi kan gå i ydmykhet og være til glede for Herren Gud


SANG


La oss lytte, for Kristus, Messias, er hos oss

TEKSTLESING: MATTEUS 3, 13-17

Slik lyder Herrens ord

Lovet være Kristus, Messias som Faderen har åpenbart


Herre Jesus Kristus, du livets vann, du verdens lys, åpne våre hjerter for mysteriene i din dåp

La din Ånd åpenbare din storhet for oss og i oss


Den udødelige, som bøyde himmelen over jorden, bøyer sitt hode for en dødelig

Lovet være Jesus Kristus


Han som ikke er skapt trer inn i strømmen av det skapte liv

Lovet være Jesus Kristus


I ånden blir vi bli ett med Gud

Lovet være Jesus Kristus


Skaperverket får igjen sin tapte uskyld og verden lades med Guds kjærlighet

Lovet være Jesus Kristus


Fra himmelen vitner Faderen om Sønnen. Ånden øses over ham. Den treenige Gud åpenbares for all verden

Lovet være Jesus Kristus


Jesus stiger opp av dåpens vann. Kristus begynner sin gjerning

Lovet være Jesus Kristus


Guds nåde, sannhet og rettferdighet skal bringes ut til verden

Lovet være Jesus Kristus


Ja, rettferdighetens konge, han som i seg selv er medlidenhet, kjærlighet, sannhet og troskap, han gir oss dette i tid og evighet og byr oss å leve som ham.


Lovet være Jesus Kristus

Kom, la oss prise Kristus, vår frelser

Lovet være Jesus Kristus


Kom, la oss tilbe vår treenige Gud

Lovet være den ene, sanne, treenige Gud fra nå og i evighet


STILLHET


Når Jesus fødes inn i strømmen av det skapte liv

fødes vi inn i strømmen av guddommelig liv

Når Kristus kommer opp av vannet

fylles verden med Guds herlighet


Herre, da du ble døpt i Jordan ble det åpenbart at vi skal tilbe Treenigheten.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, en sann Gud fra evighet og til evighet


SYNDSBEKJENNELSE


Hellige Far, vi har syndet mot deg i tanker, ord og gjerninger.

Vi setter oss selv før samfunn med deg

Vi strever etter kontroll over våre liv og våre medmennesker

Vi styres av våre lyster, heller enn av din kjærlighet.

Vi dømmer og baktaler


Kristus, vår frelser, kall oss til å bekjenne våre synder

Senk oss i tilgivelsens vann og reis oss opp til en ny start

Reis oss opp som dine barn som du har din glede i

La Ånden strømme over oss og være levende i oss

La oss begynne vårt nye liv i tjeneste for vår treenige Gud


FORBØNN


Treenige Gud, du evige tre i èn

helliggjør ditt folk, gjør oss til ett

Tenn opp en ild i oss

som kan brenne bort stolthet og makt

Skap i oss en tillit

som kan få hjertet til å blomstre i tjeneste

Treenige, hellige Gud

kom som morgendugg

Gi oss din kjærlighet

den som leder all vår kjærlighet til deg


SANG


Herre, allmektige Gud, vår Far, du som ble menneske for å frelse oss

Vi gir vårt liv tilbake til deg

Herre Jesus, du som ble åpenbart i herlighet.

Du som tok på deg fornedrelsens tunge bør

og gikk i døden for vår skyld

Vi gir vårt liv tilbake til deg

Hellig Ånd, du som leder oss og gjør oss levende i troen

Vi gir vårt liv tilbake til deg


AVSLUTNING


Livets vann, du som vasker bort verdens synd

senk oss i dypet av ditt nærvær:

i vannet som renser

i vannet som gjør oss hele

i vannet som nyskaper ditt liv i oss


AMEN

Comments


bottom of page