top of page
  • torbjornkloster

1. Tidebønn i åpenbaringstidenÅPNING


Reis dere, for Guds herlighet stråler inn i verden

Herre Jesus, jorden er gjort hellig ved din hellige fødsel

Himmelens stjerner kunngjør din herlighet


Lyset skinner over jorden

Herrens herlighet åpenbares for alle folkeslag


Vår gjenløser står fram

La oss ta i mot Ordet og Lyset


La oss ta i mot Livets vann

Ære være Faderen, sønnen og Den Hellige ånd

Ære være den treenige Gud som åpenbares for oss i herlighet


La oss lytte, for Kristus, det levende Ord er kommet til oss.

TEKSTLESING: JESAJA 60, 1-4

Slik lyder Herrens ord


Lovet være kongen som åpenbarer sin herlighet for oss

Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, som er hos oss nå og alltid


Kristus, du utstråling av Faderens herlighet, omslutt verden i kraften fra ditt Ord,

så Ordet lever og virker i oss


Kristus, utgått fra Faderen før tiden, født i Betlehem

i tiden

lær oss ydmykhet, renhet, enkelhet og lydighet i deg


Kristus, tidens fylde, fyll oss med din evige kjærlighet

så vi kan bære kjærlighetens lys ut i verdens mørke


Kristus, vår klare morgenstjerne, når verdens mørke

er over

led oss inn i ditt evige lys


SANG


La oss lytte, for Kristus, det levende Ord er kommet til oss

TEKSTLESING: MATTEUS 2, 1-12

Slik lyder Herrens ord


Lovet være kongen som åpenbarer sin herlighet for oss

Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, som er hos oss nå og alltid


En stjerne leder de tre vise menn til kongebarnet, til frelserkongen

Du klare morgenstjerne led oss til deg

Vi gir oss selv til deg


Lik gull som renses i ilden

rens oss så vi kan være dine kongelige prester

Vi gir oss selv til deg


Lik røkelsen som stiger opp og minner oss om ditt evige nærvær

la våre hjerter alltid løftes til deg i tilbedelse

Vi gir oss selv til deg


Lik myrra som sprer sin herlige duft

la våre gjerninger være din vellyst

Vi gir oss selv til deg


STILLHET


FORBØNN


Du Guds Rettferdige som er blitt menneske

Må rettferdighetens stjerne skinne i vår verden der urett hersker

Skjenk din skjønnhet og velsignelse inn i verdens tomhet

Må ditt nærvær åpenbare din omsorg og lede og samle dine barn

Skjenk din overflod av kjærlighet og medlidenhet inn i verdens tomhet


SANG


De tre nyskapte


Etter stjernen;

den dunkle dagen

Etter gavene;

de tomme hendene

Og nå går vi vår hemmelige vei

tilbake til fjerne land


Etter stallen;

de nakne slettene

Etter gleden;

det slitsomme rittet

Men side om side

reiser vi,

tre nyskapte menn


Vi kom på de gamle stiene

gjennom sanden

Vi drar på nye stier,

denne nye dagen

Hjem for å styre våre

land og liv

på et nyskapt vis


AVSLUTNING


Frelserkonge, du som ble født i ringe kår og aldri gjorde krav på noe

kall oss til å dele alt du har gitt oss, til din ære

kall oss til å søke deg av hele vårt hjerte og av all vår forstand

kall oss til ydmykhet så vi kan vokse i visdom

kall oss til å bære fram våre liv som gave til deg


Kristus, du klare morgenstjerne, du lys som aldri svinner

som vismennene ble ledet til deg, led oss gjennom våre liv

til vi en dag fødes hjem til deg


AMEN

Comments


bottom of page