top of page
  • torbjornkloster

Åpenbaringstiden – 2. tidebønn

"Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet”. Johannes 1, 14

Skaperen fødes som menneske for å gjenreise skaperverket. I sin dåp åpenbares Jesus som vår frelser


Faderen øser sin kjærlighet over Sønnen. Ånden strømmer over ham. Den treenige Gud skal vi tilbe. Du som er fra evighet Du som er tidens fylde Du som bringer din herlighet til jorden Du som gir oss din nåde og sannhet Deg vil vi tilbe med hele vårt liv Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd Ære være Kristus, vår frelser, som er kommet til oss.

La oss lytte, for Kristus, Messias, er hos oss. Tekstlesing: Jesaja 42, 1-7.  Slik lyder Herrens ord


Lovet være vår Jesus, verdens lys. Herre Jesus, du som er rettferdighet, du lærer oss hva rettferd er: kjærlighet, medlidenhet, tålmodighet, troskap og sannhet.

Må vi få leve rett etter din vilje, så vi kan være vitner om hva din rettferd er for dem vi møter.

 Herre Jesus, du lys for alle folkeslag,  grip våre hender og kall oss til å bringe ditt lys ut i verden.  Hellig Ånd, du som lever og virker i oss  utrust oss så vi kan gå i ydmykhet og være til glede for Herren Gud


 Sang


 La oss lytte, for Kristus, Messias, er hos oss.  Tekstlesing: Matteus 3, 13-17  Slik lyder Herrens ord

  Lovet være Kristus, Messias som Faderen har åpenbart Å

Lovprising. Herre Jesus Kristus, du livets vann, du verdens lys, åpne våre hjerter for mysteriene i din dåp. La din Ånd åpenbare din storhet for oss og i oss.  Den udødelige, som bøyde himmelen over jorden, bøyer sitt hode for en dødelig.  Lovet være Jesus Kristus  Han som ikke er skapt trer inn i strømmen av det skapte liv  Lovet være Jesus Kristus  I ånden blir vi bli ett med Gud  Lovet være Jesus Kristus  Skaperverket får igjen sin tapte uskyld og verden lades med Guds kjærlighet.  Lovet være Jesus Kristus  Fra himmelen vitner Faderen om Sønnen. Ånden øses over ham.

Den treenige Gud åpenbares for all verden.  Lovet være Jesus Kristus  Jesus stiger opp av dåpens vann. Kristus begynner sin gjerning.  Lovet være Jesus Kristus  Guds nåde, sannhet og rettferdighet skal bringes ut til verden Lovet være Jesus Kristus Ja, rettferdighetens konge, han som i seg selv er  medlidenhet, kjærlighet, sannhet og troskap, han

gir oss dette i tid og evighet og  byr oss å leve som ham. Lovet være Jesus Kristus. Kom, la oss prise Kristus, vår frelser.  Lovet være Jesus Kristus . Kom, la oss tilbe vår treenige Gud.  Lovet være den ene, sanne, treenige Gud fra nå og i evighet stillhet. Når Jesus fødes inn i strømmen av det skapte liv fødes vi inn i strømmen av guddommelig liv.  Når Kristus kommer opp av vannet fylles verden med Guds herlighet  Herre, da du ble døpt i Jordan ble det åpenbart at vi skal tilbe

Treenigheten.  Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, en sann Gud fra evighet og til evighet

  Syndsbekjennelse Hellige Far, vi har syndet mot deg i tanker, ord og gjerninger. Vi

 setter oss selv før samfunn med deg Vi strever etter kontroll over

våre liv og våre medmennesker Vi styres av våre lyster, heller enn av

din kjærlighet. Vi dømmer og  baktaler.  Kristus, vår frelser, kall oss til å bekjenne våre synder. Senk oss i tilgivelsens vann og reis oss opp til en ny start. Reis oss opp som dine barn som du har din glede i.   La Ånden strømme over oss og være levende i oss. La oss begynne vårt nye liv i  tjeneste for

vår treenige Gud.


 Forbønn

  Treenige Gud, du evige tre i èn helliggjør ditt folk, gjør oss til

ett. Tenn opp en ild i oss som kan brenne bort stolthet og makt

 Skap i oss en tillit som kan få hjertet til å blomstre i

tjeneste Treenige, hellige Gud kom som morgendugg.  Gi oss din kjærlighet den som leder all vår kjærlighet til deg.

  Sang

  Trosbekjennelse. Herre, allmektige Gud, vår Far, du som ble

menneske for å frelse oss.  Vi gi vårt liv tilbake til deg Herre Jesus, du som ble åpenbart i herlighet. Du som tok på deg

fornedrelsens tunge bør og gikk i døden for vår skyld  Vi gir vårt liv tilbake til deg  Hellig Ånd, du som leder oss og gjør oss levende i troen Vi  gir vårt liv tilbake til deg.  Avslutning   Livets vann, du som vasker bort verdens synd senk oss i dypet av ditt nærvær:   i vannet som renser  i vannet som gjør oss hele  i vannet som nyskaper ditt liv i oss. Amen
19 visninger

Comments


bottom of page