AC

Kontaktinformasjon til AnamCara:
Tom Martin Berntsen

Vandrere

De som har laget seg en livsregel som de avgir løfte om å holde for minimum tre år.

Utforskere

De som arbeider med å lage seg en livsregel for å finne ut om dette er noe for dem.

Venner

De som ikke kjenner det naturlig å ta del i prosessen med å lage seg en livsregel, men som er interessert i keltisk spiritualiet.

Prinsippene

Som basis for AC ligger følgende tre prinsipper:

Enkelhet betyr at vi er villige til å være rike eller fattige for Gud, alt ettersom Gud leder. Vi motstår fristelsen til grådighet og påholdenhet, og vi vil ikke manipulere folk eller skaperverket for at vi skal berikes av det. Frimodig bruker vi alt vi har for Gud, uten frykt for at vi kanskje blir fattige.

Renhet betyr at vi vil leve helhjertet og ikke delt, i alle relasjoner. Vi gir Gud hele livet vårt, også vår seksualitet. Vi vil prøve å elske vår neste slik Kristus pålegger oss, og aksepterer Jesu lære om ekteskap og enslig stand. Vi respekterer hvert menneske som Guds skapning og vil tjene dem med generøsitet og åpenhet.

Lydighet handler om at vi med glede overgir oss selv til Gud. Det å lytte årvåkent er lydighetens rot. Vi opplever størst grad av helhet når vi utvikler en lyttende holdning som lærer oss å skjelne hva som er Guds vilje. Noen har fått karismatiske eller institusjonaliserte gaver på forskjellige vis, og vi samarbeider med disse til vår felles beste. Vi respekterer hver person og deres rolle, og vi forholder oss til hverandre som kroppsdelene forholder seg til hverandre på en kropp (1. Kor 12).

Detalj fra kloster

3 prinsipper

 • Enkelhet
 • Lydighet
 • Renhet

Kors fra Cuthberts island.

10 veimerker

 1. Livslang læring
 2. Livslang vandring
 3. Livsrytme
 4. Forbønnens tjeneste
 5. Enkel livsstil
 6. Omsorg for skaperverket
 7. Helbredelsens tjeneste
 8. Åpenhet for Guds Ånd
 9. Enhet
 10. Misjon

Mer om veimerkene.

Bønn ved veimerkene.