AC

Fra Lindisfarne - keltisk kors

Kontaktinformasjon til AnamCara:
Tom Martin Berntsen

Vandrere

De som har laget seg en livsregel som de avgir løfte om å holde for minimum tre år.

Utforskere

De som arbeider med å lage seg en livsregel for å finne ut om dette er noe for dem.

Venner

De som ikke kjenner det naturlig å ta del i prosessen med å lage seg en livsregel, men som er interessert i keltisk spiritualiet.

Når gamle veier blir nye...

Septemberbrev nr 2 fra
Tom Martin Berntsen
.

Klokken på Nya Slottet Bjärkeby i Sverige slår ni slag. Kveldsroen senker seg over det ærverdige gamle slottet som er blitt et fornyelsesenter for kontemplativt liv i Skandinavia. Jeg har levd her nok en dag sammen med tre norske ungdommer som forbereder seg på å reise til ørkenfedrenes land. Sammen har vi hentet impulser fra de svenske ungdommene som vier et år til en moderne utgave av klosterlivet. Vi har bedt tidebønner, samtalt, diskutert og drøftet hvordan disse gamle tradisjonene kan bli veier til fornyelse også i norske ungdomsmiljøer.
Vi har sittet ved føttene til en av de viktigste åndelige veiledere også for norsk kirkeliv: Peter Halldorf.

Peter Halldorf får besøk.

Veiviseren for nye fotspor på gamle veier.
Blant de indre bildene jeg tar med meg fra Nya Slottet, er også et par jeg i ettertankens lys synes å se noen lengre linjer løpe inn i…og ut av.

Her møter jeg sokneprest Dag Arne Roum som har sitt første stoppested på en reise som kan være både tidstypisk og et symptom på trangen etter å søke kilder.

Dag Aren Roum får besøk


Han skal reise og be seg gjennom Europa ved å besøke klostre langs en rute som ender opp i det berømte Mar Musa-klosteret i Syria. Andreas, Iselin og Fredrikke får nok en impuls når Dag Arne med entusiasme beretter om sin langsomme ettertankens og fornyelsens pilegrimsreise med tog.

Men nok et tilfeldig (?) møte disse dagene gir grunn til refleksjon. Jeg treffer en predikant som jeg satt under prekestolen til i unge år. Han er stadig i virksomhet i en av våre lutherske organisasjoner, og benytter permisjonsdager til å leve på Nya Slottet. Han bekjenner ærlig at tidebønner er fremmed for ham. Som andre sider ved gudstjenestelivet her. Men han er åpen. Åpen for at Gud kan fornye oss gjennom noe vi ikke har erfaring med. Ennå.

Jeg står under de mektige trekronene og hører høstens milde vind i lauvverket.

Så går jeg inn til nattens hvile for å være utvilt til morgenbønn kl.0600.

Og aner at der er en annen vind som også beveger…

Nya Slottet Bjärkeby 16.sept 2008

TMB signatur

 

 

Detalj fra kloster

3 prinsipper

 • Enkelhet
 • Lydighet
 • Renhet

Mer om prinsippene.

Kors fra Cuthberts island.

10 veimerker

 1. Livslang læring
 2. Livslang vandring
 3. Livsrytme
 4. Forbønnens tjeneste
 5. Enkel livsstil
 6. Omsorg for skaperverket
 7. Helbredelsens tjeneste
 8. Åpenhet for Guds Ånd
 9. Enhet
 10. Misjon

Mer om veimerkene.

Bønn ved veimerkene.