AC

Fra Lindisfarne - keltisk kors

Kontaktinformasjon til AnamCara:
Tom Martin Berntsen

Vandrere

De som har laget seg en livsregel som de avgir løfte om å holde for minimum tre år.

Utforskere

De som arbeider med å lage seg en livsregel for å finne ut om dette er noe for dem.

Venner

De som ikke kjenner det naturlig å ta del i prosessen med å lage seg en livsregel, men som er interessert i keltisk spiritualiet.

Et spor bakover for å komme lengre frem

Novemberbrev fra
Tom Martin Berntsen
.

Da den første nysnøen falt over høyfjellsenteret Hermon midt i Norge i månedskiftet oktober/ november satte 40-50 teologistudenter et spor i norsk kirkemark som forhåpentlig vil stå når snøen er borte. Over lengre tid har en gruppe arbeidet med spørsmålet: Hvordan får vi åndelig næring for vår tro når denne blir et akademisk studium.

Et første svar var å etablere konferansen ”NestenPresten” med følgende på dagsorden: ”Levende studier”, ”Levende prestetjeneste”, Tidebønn og gudstjeneste.

Initiativtakerne hadde alle fått smaken på de gamle kilder som Anam Cara har på sitt program: Kildene som veller fram fra Bibel, kirkefedrene, stillhet, meditasjon og tidebønn. Tunge navn som Per Arne Dahl, Knut Grønvik og Karsten Isachsen stod på programmet og selv fikk jeg også ta del ved å lede tidebønnene, holde seminar om ”Levende prestetjeneste” og lede gudstjenesten.

Det er et tegn i tiden når unge teologistudenter etterspør og selv regisserer en slik samling fordi de har lest og erfart seg til betydningen av det. Det handler om å finne veien tilbake – for å komme frem dit man skal.

Karsten Isachsen formulerte seg slik etter en time med vidd og visdom: ”Dette er et flott tiltak! Nå må dere ikke miste tråden!”

Søndagens tekst i gudstjeneste med samling om Ordet og Bordet var talende nok dagens lektie fra Jesaja 49: ”Jeg har gjort deg til en pakt for folket, for at du skal reise landet på fote”. Måtte disse unge menneskers fotspor bakover til kildene blir et tråkk som finner fremtidsvei for kirken i Norge!

Med bønn om velsignelse over deres kall:

TMB signatur

 

 

Detalj fra kloster

3 prinsipper

 • Enkelhet
 • Lydighet
 • Renhet

Mer om prinsippene.

Kors fra Cuthberts island.

10 veimerker

 1. Livslang læring
 2. Livslang vandring
 3. Livsrytme
 4. Forbønnens tjeneste
 5. Enkel livsstil
 6. Omsorg for skaperverket
 7. Helbredelsens tjeneste
 8. Åpenhet for Guds Ånd
 9. Enhet
 10. Misjon

Mer om veimerkene.

Bønn ved veimerkene.