AC

Fra Lindisfarne - keltisk kors

Kontaktinformasjon til AnamCara:
Tom Martin Berntsen

Vandrere

De som har laget seg en livsregel som de avgir løfte om å holde for minimum tre år.

Utforskere

De som arbeider med å lage seg en livsregel for å finne ut om dette er noe for dem.

Venner

De som ikke kjenner det naturlig å ta del i prosessen med å lage seg en livsregel, men som er interessert i keltisk spiritualiet.

Tentatio

Marsbrev fra
Tom Martin Berntsen
.

Innen de etablerte kirkesamfunn er der en stigende interesse for meditasjon og retreat.
De middelalderlige begrepene lectio – meditatio – oratio – contemplatio ( lesning, meditasjon, bønn og kontemplasjon) har blitt honnørord i en spiritualitetsrenessanse også på luthersk kirkemark.

Eksistensen av Anam Cara er således ett tegn på denne nyorientering.

Når vi øser fra kilder utenfor egen konfesjon skal vi øve en sunn kritikk og blankpusse egne arvestykker.

Her er det på sin plass å holde fram uttrykket Tentatio. Det betyr øvelse og prøvelse. I fastetiden klinger disse tonene med i mange av søndagens tekster, og i den teologiske arven fra Martin Luther er tonen tydelig som en grunnakkord i hele evangelietilegnelsen.

Martin LutherNyere forskning viser at Luther hadde en meditasjonspraksis som var velprøvd gjennom middelalderen. Vi har hatt en tendens til å tenke oss reformatoren som et åndelige geni  som så å si gjenoppfant sann kristentro, men lærefaderen var også barn av en trostradisjon der meditasjon og mystikk var sentrale elementer.
I boken ”Meditation bei Luther” viser Martin Nicol både forbindelsene til og bruddet med elementer i tradisjonell meditasjonsforståelse.
Sluttpunktet i en østlig inspirert meditasjonsteologi er contemplatio. Litt grovtegnet kan dette betegnes som det ultimate mål for meditasjonen. Etter meditasjon over Guds ord kan den mediterende nå til en tilstand av ordløs opplevelse av mysteriet som betegnes som unio mystica og theosis: den mystiske enhet og guddommeliggjøring.
Luther opererer bevisst, og i stigende grad gjennom sin egen utvikling, med formelen: oratio – meditatio og tentatio.: bønn, meditasjon og prøvelse.

Dette er et nyttig korrektiv til en meditasjonspraksis som henter nødvendig og verdifull inspirasjon fra ortodoks trostradisjon og middelalderlig mystikk.
Troslivets erfaring hentes fra og bringes ut i dagliglivets skarpe todeling mellom synd og nåde, samtidig synder og rettferdiggjort.
Det er anfektelsen som er troens egentlige veksthus. I den prøvede tro filtreres og jordfestes kontemplative erfaringer.

”Min nåde er nok for deg”

Etter 2 søndag i faste 2009

TMB signatur

 

 

Detalj fra kloster

3 prinsipper

 • Enkelhet
 • Lydighet
 • Renhet

Mer om prinsippene.

Kors fra Cuthberts island.

10 veimerker

 1. Livslang læring
 2. Livslang vandring
 3. Livsrytme
 4. Forbønnens tjeneste
 5. Enkel livsstil
 6. Omsorg for skaperverket
 7. Helbredelsens tjeneste
 8. Åpenhet for Guds Ånd
 9. Enhet
 10. Misjon

Mer om veimerkene.

Bønn ved veimerkene.