AC

Fra Lindisfarne - keltisk kors

Kontaktinformasjon til AnamCara:
Tom Martin Berntsen

Vandrere

De som har laget seg en livsregel som de avgir løfte om å holde for minimum tre år.

Utforskere

De som arbeider med å lage seg en livsregel for å finne ut om dette er noe for dem.

Venner

De som ikke kjenner det naturlig å ta del i prosessen med å lage seg en livsregel, men som er interessert i keltisk spiritualiet.

Fullmåneretreat på fyret

Maibrev fra
Tom Martin Berntsen
.

Veimerke nr.3 i Anam Cara er å tilstrebe balanse mellom arbeid, hvile og bønn.
Den keltiske spiritualitet er kjent for å være naturfølsom og skapelsesorientert. Som et uttrykk for dette finner vi mange beretninger om munker som søkte øde  og ville steder for sitt bønneliv. Et slik liv ”on the edge” ble et uttrykk for å forsterke viljen til oppbrudd og la naturelementer stimulere åpenheten for det ukjente og usikrede.

Homborsund fyr med fullmåne

Gjennom flere år har jeg selv praktisert det jeg kaller ”Fullmåneretreat”.

Ved fullmåne søker jeg avsides for et døgns refleksjon over siste måned. Det kan også kalles en utvidet ”Daily examen” som er et kjent begrep fra forskjellige spiritualitetstradisjoner.
Månefasene virker i ulik grad inn på vårt fysiske og psykiske liv, og kan også brukes som en hjelp til å etablere balanse i livet. Vi har i evangelisk sammenheng vært engstelige for å la nyreligiøse impulser utvanne troen, og det er ikke vanskelig å finne New Age-ideer som bygger en hel religion på himmellegemer, natur og månefaser. Allikevel opplever jeg at livet berikes ved å trene følsomhet for naturens variasjon og årstidenes veksling.

I troen på den Treenige Gud som har gitt himmelysene sin bane og funksjon lar jeg den månedlige veksling danne utgangspunkt for et døgn til ettertanke.
Det betyr at jeg

 • får en regelmessighet over refleksjonen
 • slipper å diskutere med meg selv når jeg neste gang setter av et døgn
 • opplever masse flott måneskinn over vakker natur
 • får tid til å lese en bok

De norske fyrstasjonene gjøres etter hvert tilgjengelig for almenheten. I Grimstad forvaltes Homborsund fyr av Kystlaget Terje Vigen. For en billig penge kan man leie seg inn og organisere sitt eget opphold.
Dette og mange andre fyr er populære turmål for enkeltpersoner og grupper, og kan også være meget anvendelig for dem som vil bruke et døgn avsides i bønn.

Metaforene er mange og sterke: en øy i havet, fra solens oppgang til dens nedgang, ”midt i nattens mørke skinner som et fyrlys Jesu navn”, ”tårnhøye bølger..”

Eller med Arnold Eidslott:

”Vi takker deg Abrahams Gud
for det navn du gav
oss
fyrlysets kyss
i de stormslåtte kystenes
netter”

Mitt siste fullmåneretreat var ved fullmåne i april sammen med naturfotograf  Lars Verket som har tatt  bildet av fyr og fullmåne.

Hommedal prestegård
Kristi tronstigningsdag 2008 TMB signatur

 

 

Detalj fra kloster

3 prinsipper

 • Enkelhet
 • Lydighet
 • Renhet

Mer om prinsippene.

Kors fra Cuthberts island.

10 veimerker

 1. Livslang læring
 2. Livslang vandring
 3. Livsrytme
 4. Forbønnens tjeneste
 5. Enkel livsstil
 6. Omsorg for skaperverket
 7. Helbredelsens tjeneste
 8. Åpenhet for Guds Ånd
 9. Enhet
 10. Misjon

Mer om veimerkene.

Bønn ved veimerkene.