AC

Fra Lindisfarne - keltisk kors

Kontaktinformasjon til AnamCara:
Tom Martin Berntsen

Vandrere

De som har laget seg en livsregel som de avgir løfte om å holde for minimum tre år.

Utforskere

De som arbeider med å lage seg en livsregel for å finne ut om dette er noe for dem.

Venner

De som ikke kjenner det naturlig å ta del i prosessen med å lage seg en livsregel, men som er interessert i keltisk spiritualiet.

I sentrum på kanten

Junibrev fra
Tom Martin Berntsen
.

Sammen med preste- og Anam Cara-kollega Helge Spilling har jeg vært på det absolutte vestpunkt i Europa. Klippeøya Skellig Michael 10 nautiske mil utenfor Irlands kyst er ett UNESCO World Heritage Site, og en uforglemmelig opplevelse. Det ultimate pilegrimsmål for keltisk interesserte. Fem seks timers biltur fra Dublin, en times båttur, 600 trappetrinn og vi var oppe i munkehyttene som har stått der siden slutten av det sjette århundre. Stedet var  kloster for 10-15 munker som bodde og bad her på kanten av stupet i fem-seks hundre år inntil klosteret ble flyttet i land og fortsatte sitt liv der.

Skellig Michael

Ved siden av en ekstrem naturopplevelse var det en leksjon i den keltiske tradisjon om å leve ”on the edge”. Her på kanten av Atlanterhavet meldte spørsmålet seg: hva er sentrum og hva er periferi?

Slik evangeliet lærer oss å snu opp ned på målestokken for stort og smått, viktig og uviktig, gull og gråstein; kan det å søke til uveisomme strøk gi hjelp til refleksjon om hvor Veien egentlig er å finne.

Mens Norges største veiprosjekt blir firfelts motorvei mellom Grimstad og Kristiansand og hauses opp som ett av de viktigste bidrag til vekst og velstand på Sørlandet, kan det være nyttig å ta et skritt avsides og finne stier og steder for visdom.
Keltisk fromhet er en hjelp til å oppsøke og leve i Guds vidunderlige skaperverk. Dette skaperverket er også stein lagt på stein av menneskehånd i tidlige tider, og forhåpentligvis også steinmurer og ingeniørkunst langs en Europavei.

Keltisk fromhet er å finne et sentrum utenfor allfarvei. Ikke nødvendigvis så ekstremt som Skellig Michael, men ens eget sted.

I sentrum på kanten kan også være å frivillige underlegge seg en livsregel. Ett av hovedprinsippene i Anam Cara. I en tidsalder med frihet og autonomi som honnørord forplikter vi oss på et trosliv som formes av Kristus.
Luthers tese om et kristenmenneskes frihet har sin frivillige antitese om å være en Kristi trell.

En livsregel vil kanskje synes på kanten av trendene i samfunnet.

Men troens øye ser sentrum i et annet samfunn.

Hommedal prestegård
Aposteldagen 2008 TMB signatur

 

 

Detalj fra kloster

3 prinsipper

 • Enkelhet
 • Lydighet
 • Renhet

Mer om prinsippene.

Kors fra Cuthberts island.

10 veimerker

 1. Livslang læring
 2. Livslang vandring
 3. Livsrytme
 4. Forbønnens tjeneste
 5. Enkel livsstil
 6. Omsorg for skaperverket
 7. Helbredelsens tjeneste
 8. Åpenhet for Guds Ånd
 9. Enhet
 10. Misjon

Mer om veimerkene.

Bønn ved veimerkene.