AC

Fra Lindisfarne - keltisk kors

Kontaktinformasjon til AnamCara:
Tom Martin Berntsen

Vandrere

De som har laget seg en livsregel som de avgir løfte om å holde for minimum tre år.

Utforskere

De som arbeider med å lage seg en livsregel for å finne ut om dette er noe for dem.

Venner

De som ikke kjenner det naturlig å ta del i prosessen med å lage seg en livsregel, men som er interessert i keltisk spiritualiet.

Ørkenfar med nye barn

Januarbrev fra
Tom Martin Berntsen
.

17. januar er minnedag for Antonius. Han er rikmannssønnen som solgte ut farsarven, flyttet ut i ørkenen og ble ørkenfaderen framfor noen. Antonius ble født i 251 og døde mer enn hundre år senere. Arven etter ham er snart 1700 år gammel, men stadig like verdifull. Kirken i Egypt som fra islamiseringen i det sjuende århundre har levd under vekslende press opplever stadig en kamp på liv og død. Jeg feiret ortodoks i El Quissia 6 januar og fikk oppleve juleglede og en uvant smerte i en for oss nordmenn ukjent kombinasjon. Etter å ha tatt del i en fire timer lang juleaftens messe våknet vi opp til selve juledagen med nyheten om at i nabobispedømmet Nag Hammadi var 7 troende skutt ned etter gudstjenesten.

Den troens utholdenhet som Antonius and tusener av andre ørkenfedre og mødre har gitt kopterne (egypterne) som eksempel, er imidlertid fortsatt bærekraften i en tro som synger til Herrens pris mellom minaretene i landet der den Hellige familie levde tre år som flyktninger.

IkonmalerEt levende eksempel på dette fikk vi på retreatstedet Anafora der biskop Thomas i løpet av 10 år har bygd opp et moderne ørkenkloster. Jeg har nå besøkt stedet 5 ganger på fire år og henter stor inspirasjon til tro og liv gjennom disse oppholdene. Denne gang fikk jeg kjøpe et ikon av den unge søster Martha. Det var med glede og sorg hun solgte meg bildet av den hellige Antonius. Nå henger det på kontoret mitt som en påminnelse om at det gror i sporene etter den gamle ørkenfader.

For det første males det og manes fram nye bilder av ham i Egypt. For det andre er det en påminnelse om at vi ”har en sky av vitner” som vi i vår evangeliske tradisjon ikke har aktet nok på. Dette er en del av de impulser vi i Anam Cara ønsker å formidle. Vi skal ikke dyrke helgenene, men ta eksempel av deres liv.
Gud til ære og mennesker til gavn.

2.søn e Kr. Åp 2010: Antonius minnedag

TMB signatur

Abba Antonius sa:
”Det skal komme en tid da nesten alle mennesker er gale, og når de ser en som ikke er gal, vil de angripe ham og si: ”Du er gal, for du er ikke som oss.”

Detalj fra kloster

3 prinsipper

 • Enkelhet
 • Lydighet
 • Renhet

Mer om prinsippene.

Kors fra Cuthberts island.

10 veimerker

 1. Livslang læring
 2. Livslang vandring
 3. Livsrytme
 4. Forbønnens tjeneste
 5. Enkel livsstil
 6. Omsorg for skaperverket
 7. Helbredelsens tjeneste
 8. Åpenhet for Guds Ånd
 9. Enhet
 10. Misjon

Mer om veimerkene.

Bønn ved veimerkene.