AC

Fra Lindisfarne - keltisk kors

Kontaktinformasjon til AnamCara:
Tom Martin Berntsen

Vandrere

De som har laget seg en livsregel som de avgir løfte om å holde for minimum tre år.

Utforskere

De som arbeider med å lage seg en livsregel for å finne ut om dette er noe for dem.

Venner

De som ikke kjenner det naturlig å ta del i prosessen med å lage seg en livsregel, men som er interessert i keltisk spiritualiet.

Et ekumenisk kraftsentrum

Januarbrev fra
Tom Martin Berntsen
.

Noen dager før jul tilbragte jeg tre dager i Monastero de Bose sammen med to unge norske teologer i et unikt ekumenisk fellesskap ved foten av Alpene i Nord Italia. Kommuniteten Monastero de Bose har vokst fram ved en visjonær økonomistudent som for femti år siden flyttet til en avsidesliggende bygd nord for Milano, til et fellesskap av 60-70 mennesker som nå lever sammen i et livslangt forpliktende fellesskap.
Nye bygninger rommer en myldrende aktivitet av håndtverk, en tydelig bankende puls av tidebønn og  gjestfritt rom til 25000 besøkende årlig.

Broder Michele

Kommunitetens leder heter Encho Bianchi som fortsatt er aktivt med i arbeidet og er tilstede i bokhandelen med flere titalls bøker. Nå er han også oversatt til svensk med boken Ord av spiritualitet, Artos forlag.

Stedet er verdt et besøk av mange grunner. Ikke minst fordi teologien her vil samsvare med de røtter vi ettersøker for en spiritualitetsfornyelse i evangelisk kirkeliv. Ved Bose har man åpnet nattverdbordet og er således i tråd med det ekumeniske skritt jeg mener må taes for å bygge en bro mellom katolikker og evangeliske.
Men enda tydeligere er den begrunnelse som er formulert for å gi seg gamle monastiske tradisjoner i vold: det dreier seg ganske enkelt og utfordrende om å leve et liv i radikal etterfølgelse av Jesus. Betoningen av Skriften som eneste ledestjerne for liv og levnet er frapperende evangelisk.

Anam Cara har som mål å gi noen drypp i prosessen henimot å lage seg en livsregel og ved Bose har man en omfattende regel i 47 punkter. Det dreier seg om prinsipper for det livslange kall, fellesskapslivet, fattigdomsidealet, lydighet, organisering og styring, orden og disiplin, misjon. arbeid. Med unntak av de sølibatære reguleringer, vil det aller meste av regelen ved Bose ha inspirasjonsverdi for oss evangelikale.

Den sterke betoning av gjestfrihet har en egen paragraf: ”Enhver gjest som kommer til Bose skal bli mottatt som Kristus selv…..pass på at du ikke ønsker folk velkommen som var det et vanlig hotell…la ingen gjest være utelukket av økonomiske årsaker..tilby en hver ny gjest en samtale for å finne ut hva som er vedkommendes ønsker med oppholdet”

Det bes tidebønn tre ganger om dagen. Det vil si: det synges! Og hvilken sang fra 60-70 trenede stemmer! Språket er naturligvis italiensk, men etter et par bønner ble det enkelt å følge med i sin norske Bibel. Det er selvsagt Salmenes Bok som synges igjennom. I løpet av tre uker. Året rundt.

Kirkeledere fra mange land finner veien til Bose.
Peter Halldorf er en velkjent gjest, erkebiskop Rowan Willams hadde sin årlige retreat der i begynnelsen av januar.

http://www.monasterodibose.itt

Helgaften før 2.søn i Kr åpenbaring 2009

TMB signatur

 

 

Detalj fra kloster

3 prinsipper

 • Enkelhet
 • Lydighet
 • Renhet

Mer om prinsippene.

Kors fra Cuthberts island.

10 veimerker

 1. Livslang læring
 2. Livslang vandring
 3. Livsrytme
 4. Forbønnens tjeneste
 5. Enkel livsstil
 6. Omsorg for skaperverket
 7. Helbredelsens tjeneste
 8. Åpenhet for Guds Ånd
 9. Enhet
 10. Misjon

Mer om veimerkene.

Bønn ved veimerkene.