AC

Fra Lindisfarne - keltisk kors

Kontaktinformasjon til AnamCara:
Tom Martin Berntsen

Vandrere

De som har laget seg en livsregel som de avgir løfte om å holde for minimum tre år.

Utforskere

De som arbeider med å lage seg en livsregel for å finne ut om dette er noe for dem.

Venner

De som ikke kjenner det naturlig å ta del i prosessen med å lage seg en livsregel, men som er interessert i keltisk spiritualiet.

1216 år er gått

Februarbrev fra
Tom Martin Berntsen
.

8 juni 793 skjedde det første av flere vikingangrep som ødela klostre og kirke på Lindisfarne og drev munkene på flukt. Gjennom 1216 år har flo og fjære, medgang og motgang preget denne underlige øya som nå har en renessanse i den sjø av åndelig nyorientering som stiger langs våre kyster og kirker.

AidanCommunity of Aidan & Hilda er et lite fellesskap, men signifikant i den mening at det prøver å grave en kanal for en gamle tradisjon inn i dagens kirkelandskap. Ray Simpson har i tjue år utrettelig skrevet og talt for saken, og her i vikingenes land har vi tatt i mot budskapet.

Community of Aidan & Hilda holder til i Open Gate, midt i sentrum av den idylliske landsbyen på tidevannsøya. Det er ikke uten motstand at fellesskapet lever midt i en gjennomsnittlig sekularisert engelsk befolkning som teller noen få hundre. Når øya årlig innvaderes av nærmere en million besøkende vil alle tiltak som legger til rette for besøkende utenfra stå i en kryssild mellom det å være næringsgrunnlag for lokalsamfunnet og samtidig en trussel mot andre lokale interesser.

Befolkningen på Lindisfarne er også bevisst den dominerende rolle Iona Community spiller på en øya på den andre side av landet, og de sier ”We don`t want another Iona!”

Derfor er Community of Aidan & Hilda sensitive for sin ekspansjon og arbeider målbevisst for å være en integrert del av miljøet.

Gjennom 2008 testet man  to meget ekspansive forslag: Utbygging av Open Gate og kjøp av Lindisfarne Hotel. Begge prosjektene er foreløpig lagt på is, men nå bys mulighet til å kjøpe et av husene i landsbyen. Dette vil gi mer rom til retreatgjester og arbeidsrom for kommuniteten.

I Anam Cara vil vi gi mulighet for medlemmene og andre interesserte i å være med i denne forsiktige gjennoppbygging av murer våre forfedre en gang rev ned.

Aksjonen heter ”Build a brick” og har som mål å samle inn 400000 kr. til prosjektet.
Er det naturlig for deg å sette på plass noen stener som engang ble revet ned og slik støtte impulsene fra den keltiske spiritualitet som dannet en viktig impuls i kristningen av Norge?

Du kan sende pengene til 2801 07 81037, merk gaven ”Build a brick”. Vi planlegger å sende gavene med en norsk gruppe som skal gå pilegrimsvandring til Lindisfarne i begynnelsen av september.

Hommedal prestegård ved Såmannssøndag 2009

TMB signatur

 

 

Detalj fra kloster

3 prinsipper

 • Enkelhet
 • Lydighet
 • Renhet

Mer om prinsippene.

Kors fra Cuthberts island.

10 veimerker

 1. Livslang læring
 2. Livslang vandring
 3. Livsrytme
 4. Forbønnens tjeneste
 5. Enkel livsstil
 6. Omsorg for skaperverket
 7. Helbredelsens tjeneste
 8. Åpenhet for Guds Ånd
 9. Enhet
 10. Misjon

Mer om veimerkene.

Bønn ved veimerkene.