AC

Fra Lindisfarne - keltisk kors

Kontaktinformasjon til AnamCara:
Tom Martin Berntsen

Vandrere

De som har laget seg en livsregel som de avgir løfte om å holde for minimum tre år.

Utforskere

De som arbeider med å lage seg en livsregel for å finne ut om dette er noe for dem.

Venner

De som ikke kjenner det naturlig å ta del i prosessen med å lage seg en livsregel, men som er interessert i keltisk spiritualiet.

Et hellig rom for stillhet,
undring og endring

Desemberbrev fra
Tom Martin Berntsen
.

”Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom” synger vi med en vennlig tanke til Brorson og dyp takk til Vår Herre.
Dette året har jeg ennå et rom i min erindring og ettertanke når fantasien fanger opp bildene fra det lille rom i Betlehem som forandret historien.
Fra kapellet - brosjyreDet er kapellet ved Ansgarskolen i Kristiansand.
Etter inspirasjon fra Karsten Isachsen, spontant formidlet på et møte ved skolen år tilbake, ble kunstneren Kjell Nupen utfordret til å utforme kapellet skolen ville bygge.
Resultatet ble et unikt bygg; 9x9x9 meter. En kube som holder målene til det Aller Helligste i det gamle templet. Nydelig glasskunst danner vinduene som slipper sollyset inn i en stadig endring gjennom dag og årstider.
På frontveggen: et Kristuskrusifiks av den korsfestede som med sin skygge blir den oppstandne.

Talende tidstypisk og trossterkt møter det oss et program, et motto for kapellet:
”Et hellig rom for stillhet, undring og endring”
Dette hellige program fanger inn tre viktige dimensjoner som i stigende grad får plass i vår evangeliske kirkekultur.
Det er talende og løfterikt tidstypisk at vårt protestantiske fromhetsliv nå våger å slippe inn gamle monastiske impulser. I så måte har Det norske Misjonsforbund vært en katalysator for denne prosessen i Norge ved å ha vært moderhuset for Edin Løvås som har vært retreatbevegelsens apostel i Norge. Interessant også å legge merke til at skolen som har navn etter Nordens apostel, men som i beste protestantiske ånd ikke våget å kalle ham St.Ansgar, nå vil innføre tidebønnen som en naturlig del av livet i det nye kapellet.

Et hellig rom for stillhet, undring og endring” slår an en fromhetsmessig trefoldighet der de klassiske meditative dyder skal styrkes. Slik vi i stillhet setter oss ned i stallen og lar undringen ta bolig i oss og lærer å gjemme vise og viktige ord i hjertet, skal det meditative rom bygge denne stillhet inn i hverdagens bønneliv.
Kapellet skal stå åpent hver dag. Åpent for bønn for hvem som helst som ville sitte ned en stille stund.
Kommer den dag da våre kirkehus i Norge står åpent på samme måte?

Samtidig har man føyd til et ord som bringer den meditative modus midt ut i livet.
Et rom for…..endring.
 Vi har fra protestantiske hold ofte avskrevet det stille rom, meditasjonen, tilbaketrekningen og alt annet klostervesen fordi det førte til en fromhet som passiviserte.
I sann stillhet skjer det motsatte.
De impulsene vi mottar i Herrens nærhet fører til endring.
Dette er i tråd med det beste i den keltiske tradisjon og hos ørkenfedrene før denne.
Slik det lille rom i Bethlehem endret historien dramatisk, fører et møte med Jesus til endring i våre liv.
Sann spiritualitet er sterkt kroppslig.
I armert betong som minner om Det Aller Helligste.
Og i kjøtt og blod som bærer bud om Den Aller Helligste.

Før 4.søn i advent 2008

TMB signatur

 

 

Detalj fra kloster

3 prinsipper

 • Enkelhet
 • Lydighet
 • Renhet

Mer om prinsippene.

Kors fra Cuthberts island.

10 veimerker

 1. Livslang læring
 2. Livslang vandring
 3. Livsrytme
 4. Forbønnens tjeneste
 5. Enkel livsstil
 6. Omsorg for skaperverket
 7. Helbredelsens tjeneste
 8. Åpenhet for Guds Ånd
 9. Enhet
 10. Misjon

Mer om veimerkene.

Bønn ved veimerkene.