AC

Fra Lindisfarne - keltisk kors

Kontaktinformasjon til AnamCara:
Tom Martin Berntsen

Vandrere

De som har laget seg en livsregel som de avgir løfte om å holde for minimum tre år.

Utforskere

De som arbeider med å lage seg en livsregel for å finne ut om dette er noe for dem.

Venner

De som ikke kjenner det naturlig å ta del i prosessen med å lage seg en livsregel, men som er interessert i keltisk spiritualiet.

”Dette er slutten…for meg er det begynnelsen på livet”

Aprilbrev fra
Tom Martin Berntsen
.

I år falt skjærtorsdag på 9 april.
To tunge historier krysser spor.
En om et lite fellesskap i tiden med evig betydning. Den andre om et nasjonalt fellesskap som ble ført inn i en historisk prøvelse.

Dietrich BonhoefferI dette aprilbrevet går jeg opp nok et tråkk til veikrysset mellom fellesskap og lidelse.
Sporene etter den tyske teologen og motstandsmannen Dietrich Bonhoeffer.
Han ble henrettet 9 april 1945.

Meckey Wohlenberg skriver i Anam Caras ”helgenkalender”:
Dietrich Bonhoeffer var født den 4. februar i 1906. Han studerte teologi i Tyskland og USA. Han ble teologisk lærer og prest i Berlin, og prest i de tyske menighetene i Barcelona og London. Gjennom ord og handling viste han at kristen tro er å følge Kristus etter. Kristen tro må bli synlig i politisk arbeid og kulturelt engasjement. Han tok tidlig et klart standpunkt mot nasjonalsosialismen og mot Hitlers antisemittisme. I 1935 kom han tilbake fra London til Tyskland for å fortsette kampen mot nazismen. Her ble han leder for det teologiske seminaret i den tyske bekjennende kirken som motarbeidet nasjonalsosialismen. Med sine internasjonale og økumeniske kontakter prøvde han å få kirkene i utlandet til å bryte med den nazi-lydige rikskirken i Tyskland, for isteden å anerkjenne den bekjennende kirke. I 1938 og 1939 var han med på konferanser i England og USA. Han kunne ha blitt der, men valgte å reise tilbake til motstandsarbeidet i Tyskland. Der var han kontaktperson mellom den tyske militære motstandsbevegelsen og utlandet. I april 1943 ble han fengslet på grunn av sitt engasjement for å hjelpe jøder. I Gestapo-fengslet skrev han i desember 1944 det kjente diktet ”Von guten Mächten wunderbar geborgen” (på norsk av Arve Brunvoll i Norsk Salmebok 762).
Etter ordre av Hitler personlig ble Bonhoeffer henrettet i konsentrasjonsleiren Flossenbürg den 9. april i 1945, bare kort tid før leiren ble frigjort av amerikanske tropper. På vei til henrettelsen sendte han gjennom en medfange denne hilsenen til sin venn, den engelske biskop Bell: ”This is the end. For me the beginning of life.”

Bonhoeffer regnes i den anglikanske kirke med blant martyrene og Anam Cara vil også holde levende minnet om denne markante teologen.
Ved siden av hans sterke vitnesbyrd om et kristent motivert samfunnsengasjement er han nemlig en av de få som på luthersk kirkemark i forrige århundre levde ut gamle ideer om kommunitet. Han ledet i siste halvdel av trettiårene en prestekommunitet i Finkenwald og ideene herfra er samlet i boken ”Gemeinsames Leben”. I denne boken  som gir mange praktiske råd for liv i ensomhet og liv i fellesskap, bidrar Bonhoeffer også med en fundamentalt viktig forutsetning for all kommunitetstenkning: Det er ikke fellesskapet i seg selv som er målet, men Kristus.
Vi knytter ikke fellesskapsbånd og bygger mer eller mindre halvmonastiske interessegrupper fordi vi finner likesinnede, men fordi vi søker Kristus og han sender oss tilbake til hverandre for sin skyld.

Boken ”Gemeinsames Leben” er oversatt til mange språk; ”Life Together” og på norsk ”Liv i fellesskap”. Boken har vært utsolgt fra forlaget i mange år, men Anam Cara gjør den nå tilgjengelig i en kopiert utgave i et mindre antall.

Bønn:
Herre Gud, ulykken har rammet meg. Sorgen knuger meg til jorden. Jeg ser ingen utvei. Gud, vær barmhjertig og hjelp meg. Gi meg styrke til å bære det du sender. La ikke redselen ta makten fra meg. Ta i din faderlige kjærlighet hånd om alle mine.
(Bonhoeffers bønn før henrettelsen,
bønn 149 i Norsk Salmebok med bønnebok)

TMB signatur

 

 

Detalj fra kloster

3 prinsipper

 • Enkelhet
 • Lydighet
 • Renhet

Mer om prinsippene.

Kors fra Cuthberts island.

10 veimerker

 1. Livslang læring
 2. Livslang vandring
 3. Livsrytme
 4. Forbønnens tjeneste
 5. Enkel livsstil
 6. Omsorg for skaperverket
 7. Helbredelsens tjeneste
 8. Åpenhet for Guds Ånd
 9. Enhet
 10. Misjon

Mer om veimerkene.

Bønn ved veimerkene.