AC

Kontaktinformasjon til AnamCara:
Tom Martin Berntsen

Vandrere

De som har laget seg en livsregel som de avgir løfte om å holde for minimum tre år.

Utforskere

De som arbeider med å lage seg en livsregel for å finne ut om dette er noe for dem.

Venner

De som ikke kjenner det naturlig å ta del i prosessen med å lage seg en livsregel, men som er interessert i keltisk spiritualiet.

 

Bønn for veimerkene

Du hellige, allmektige treenige Gud
vær mitt skjold og vern i dag,
Fader, Sønn og Ånd som skaper alt ved din kjærlighet.
Til å være mitt skjold i dag påkaller jeg
den mektige, hellige treenighet;
Fader,  Sønn og Ånd, forenet i én sann Gud
som skaper alt ved sin kjærlighet.

Livslang læring

Fyll våre hjerter med ditt ord, så vi kan trenge dypere inn i din kjærlighet.
Fyll våre sinn med ditt ord, så vi kan tenke dine tanker.
Gi oss å leve slik at vår lengsel etter å kjenne deg blir stadig sterkere, så vi kan vokse i Kristi visdom.

Forny oss ved din ånd, og gi oss innsiktens gave.

Åndelig reise

Fri oss, Herre, fra egoismens fengsel.  Åpne våre hjerter for dem du sender oss som følgesvenner på veien.  Skap i oss gjestfrie hjerter, så vi deler din glede med andre, og får deres velsignelse tilbake. 
Gi oss å bringe ditt vennskap til dem som kjenner seg fremmede i verden.
Måtte vi få bringe sjelevennskapets glede til en fremmedgjort og foreldreløs verden.

Forny oss ved din ånd, og gi oss en venn for vandringen.

Livsrytme

Herre, vi er et folk ute av kurs.  Åket av våre selvpålagte byrder tynger våre skuldre og skader våre sjeler.  Vi har fylt tiden med ting som gir hjertene steiner for brød. Herre, gi oss tilbake balansen mellom arbeid, bønn og fritid, og lær oss å ta imot søndagens livgivende hvile.

Forny oss ved din ånd, og velsign oss med skaperverkets rolige puls.

Forbønn

All jordens Gud, la din kjærlighet til hele menneskeheten bli tydelig igjennom oss.

Beveg våre hjerter til medlidenhet, bønn og arbeid for en verden som går fortapt i grådighet, krig og selvbedrag.

Fri oss fra å søke vårt eget,  lær oss å søke alles beste.

Forny oss ved din ånd og gjør oss brennende i vår forbønn.

En enkel livsstil

Far, fri oss fra presset til å bygge imperier til ære for oss selv.  Minn oss om at den som dør med mye eiendom kan komme til å dø uten deg. Hjelp oss til å skifte fra forfengelighetens glorete kostyme til ydmykhetens enkle drakt.

Forny oss ved din ånd, og lær oss å søke enkelhet.

Omsorg for skaperverket

Skapelsens Gud, din ånd svevet over kaos og fødte verdensaltet. Du gledet deg på hver eneste av skapelsens dager, og frydet deg med himmelens hærskarer da du så at alt var godt. Du tente livets gnist i alle dine skapninger, og pustet din ånd inn i mennesket.  På den måten skapte du en forening mellom himmel og jord i oss.  Gi oss å verdsette og glede oss over vårt slektskap med alt som lever, med hele det skaperverket som du frigjør sammen med oss ved Jesus Kristus.

Forny oss ved din ånd i kjærlig omsorg for ditt skaperverk.

Helbredelse for splittede mennesker og samfunn

Treenige Gud, evige tre, evige enhet, du skapte oss til hele mennesker. Fri oss fra den splittelsen vi har brakt over oss selv og din kirke.  Gjør oss hele igjen, slik at vi kan legge helbredende hender på dem som er brutt ned av syndens kaoskrefter og som sukker sammen med skaperverket.

Forny oss ved din ånd og gi oss helhetens og helbredelsens gave. 

Åpenhet overfor Guds ånd

Hellige Ånd, du kommer til oss i storm og i solgangsbris, du taler med tunger av ild og i en stille hvisken, og du kaller oss til å legge ut på din kjærlighets endeløse hav.  Måtte vi alltid være åpne og villige til å tale profetisk, og til å gi oss din mektige vind i vold.

Forny oss ved din ånd og gi oss mot og vilje til å være åpne og sårbare    

Enhet

Herre Jesus Kristus, du som bad om at vi alle måtte være ett slik du og Faderen er ett; gi oss en ånd som søker forsoning for din splittede kirke, som fremmer kjærlighet og sannhet blant ditt folk og som vier sitt liv til en lidende menneskehet.

Forny oss ved din ånd og lær oss å være ett i kjærlighet.

Misjon

Herre Jesus, du søkte og fant oss der hvor vi var i vårt daglige liv.  Du tok inn hos både de respektable og de foraktede for å gjenforene dem med din far.  Du gikk i rette med synden i våre liv.

Gi oss mot til å gå inn i ukjent og utrygt landskap, og til å rekke hånden ut til dem som har gått seg vill.  Gi oss styrke til å stå opp imot uretten i vår egen tid, og hjelp oss til å vise mennesker sammenhengen mellom deres liv og din sannhet. 

Forny oss ved din ånd og gjør oss brennende for ditt Evangelium.

Til å være mitt vern i dag påkaller jeg den mektige, hellige treenighet, Fader, Sønn og Ånd, forenet i én sann Gud som skaper alt ved sin kjærlighet.

Dag for dag, kjære Herre Gud,
lær meg om ditt rike og ditt ord.
Led meg på livets pilegrimsvandring,
frigjør meg til å leve i din rytme,
gjør meg brennende i bønn.
Fri meg fra alt som forstyrrer,
lær meg å verdsette ditt skaperverk.
Gi meg å hele det som er knust,
før meg til dem som lever på kanten av stupet.
Lær meg å fremme enhet i deg.
Gjør meg til et redskap for din rettferd,
sannhet og kjærlighet.

 

Detalj fra kloster

3 prinsipper

 • Enkelhet
 • Lydighet
 • Renhet

Mer om prinsippene.

Kors fra Cuthberts island.

10 veimerker

 1. Livslang læring
 2. Livslang vandring
 3. Livsrytme
 4. Forbønnens tjeneste
 5. Enkel livsstil
 6. Omsorg for skaperverket
 7. Helbredelsens tjeneste
 8. Åpenhet for Guds Ånd
 9. Enhet
 10. Misjon

Mer om veimerkene.