AC

Kontaktinformasjon til AnamCara:
Tom Martin Berntsen

Vandrere

De som har laget seg en livsregel som de avgir løfte om å holde for minimum tre år.

Utforskere

De som arbeider med å lage seg en livsregel for å finne ut om dette er noe for dem.

Venner

De som ikke kjenner det naturlig å ta del i prosessen med å lage seg en livsregel, men som er interessert i keltisk spiritualiet.

 

AnamCara

AC består av kristne som ønsker å leve helhjertet som Jesu Kristi disipler, og uttrykke dette gjennom sin måte å leve på. Denne livsstilen henter inspirasjon fra Aidan, Hilda og andre keltiske forbilder.

AC er det gamle keltiske uttrykket for en sjelevenn eller Medvandrer slik vi velger å benevne det. Dette er ved siden av ti veimerker for livsvandringen kjennetegnet på dette fellesskapet.

Inspirasjon hentes ikke bare fra de keltiske kildene, men også fra ørkentradisjonen med dens mødre og fedre. Selv om deres spiritualitet ble levd på et bestemt sted til en bestemt tid, tilhører deres erfaringer alle kristne alle steder. Disse veimerkene kaller oss også til å være tilstede for Kristus i vårt eget land og vår egen kultur. Derfor finner også vandrere på veien inspirasjon i det Gud har gjort i deres eget land.

Selv om vi velger å kalle fellesskapet Anam Cara skal fellesskapet også preges av norske troshelter som har gitt inspirasjon til mange.

AC visjon er å være et:

Ekumenisk  fellesskap til  å fremme åndelig og menneskelig utvikling i trosliv og tjeneste, inspirere til pilgrimsvandringer, gi impulser til kirkens vekst og skape forsoning.

AC er en norsk gren av Community of Aidan & Hilda på Holy Island of Lindisfarne. (CA&H)

AC målsetting er å:

Utforske kristen keltisk spiritualitet og dens aktualitet i dag, sammen med impulser fra vår egen norske kirkehistoriske arv. Og ut fra disse historiske kilder:

Utruste til liv og tjeneste ved
1. Lage en livsregel:  10 veimerker
2. Ha en Medvandrer - Soulfriend (AnamCara)
     
AC er et fellesskap som gjør seg bruk av elementer fra kirkens historie om kommuniteter og ordener for å gi hjelp til et daglig, personlig tilpasset bønneliv og til regelmessige retreater.
En livsregel er en personlig tilpasset utgave av de 10 veimerkene som finnes i neste kapittel. Vi bruker uttrykket veimerker fordi ideen både favner den gamle tanken om en Regula og også anvendes i andre sammenhenger (F.eks Hammarskjold: Veimerker)
Hvert medlem har en Medvandrer som man treffer to ganger i året for å samtale om  Veimerkene og drøfte andre spørsmål.

AC har som mål å studere forbilder i troens historie, og å be med dem: ”en sky av vitner”.
Medlemmene anbefales å foreta en pilegrimsferd til Lindisfarne i løpet av de to første årene.

ACstår under tilsyn og vegledning av Community of Aidan & Hilda: Caim Council og guardian: 
Rev Ray Simpson, www.aidanandhilda.org
AC  ledes gjennom et halvårlig dagsmøte, og for tiden av sokneprest Tom Martin Berntsen,

ACs hjemmeside: www.anamcara.no

Medlemskap i AC

 1. Utforsker: Lese og leve og prøve ut sine egne Veimerker sammen med en Medvandrer før man etter ett eller to år eventuelt avgir løfte om å være:
 2. Vandrer: Man forplikter seg til å være medlem i Anam Cara og følge sine Veimerker, og til å påta seg bønne og økonomisk ansvar for fellesskapet. Dette løftet gis for 3 år av gangen.
 3. Venner: De som ikke kjenner det naturlig å ta del i prosessen med å lage seg livsregel, men som er interessert i informasjon om keltisk spiritualitet og følge utviklingen av AC.

Detalj fra kloster

3 prinsipper

 • Enkelhet
 • Lydighet
 • Renhet

Mer om prinsippene.

Kors fra Cuthberts island.

10 veimerker

 1. Livslang læring
 2. Livslang vandring
 3. Livsrytme
 4. Forbønnens tjeneste
 5. Enkel livsstil
 6. Omsorg for skaperverket
 7. Helbredelsens tjeneste
 8. Åpenhet for Guds Ånd
 9. Enhet
 10. Misjon

Mer om veimerkene.

Bønn ved veimerkene.